erfgoedobject

Kersenboomgaard met veekeringshaag

landschappelijk element
ID
305765
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305765

Beschrijving

Aan de Tongersesteenweg ligt een goed bewaarde kersenboomgaard, aan de straat begrensd door een traditionele, geschoren meidoornhaag. De hoogstamboomgaard, aangeplant in vierkantsverband over twee percelen, vertoont hier en daar wat uitval.

Een smeedijzeren “barrier” tussen betonnen paaltjes, ook uit het begin van de 20ste eeuw, dient als toegang tot de hoogstamboomgaard. Het hek is opgebouwd uit vierkant stijl- en regelwerk en ronde spijltjes met witgeschilderde gekromde punten en klimmend beloop naar de makelaar, het hoogteverschil wordt opgevangen door een liggende, langgestrekte voluut.

De hoogstamboomgaarden in Haspengouw kennen een hoge belevingswaarde en dragen bij aan de streekidentiteit van het landschap. Hoogstamboomgaarden hebben een hoge ecologische en natuurwaarde, ze zijn een bijzonder aantrekkelijke leefomgeving voor vele plant- en diersoorten. Vooral de combinatie met extensief beheerd grasland is interessant voor de natuur.


Bron     : -
Auteurs :  Michiels, Marijke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kersenboomgaard met veekeringshaag [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305765 (Geraadpleegd op )