Hoogstamboomgaard met veekeringshaag

inventaris landschappelijk erfgoed \ houtige beplanting met erfgoedwaarde

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Riemst
Deelgemeente Genoelselderen
Straat Tibetstraat
Locatie Tibetstraat zonder nummer (Riemst)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Onroerenderfgoedrichtplan Hoogstamboomgaarden (typologisch-thematisch onderzoek: 01-01-2016 - 30-12-2018).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Typologiehoogstamboomgaarden, veekeringshagen
SoortCrataegus monogyna (eenstijlige meidoorn)

Beschrijving

Achter de woning Heistraat 50A ligt langs de zuidzijde van de Tibetstraat op een perceel van 28 are een kleine kersenboomgaard. Dit perceel is reeds op de topografische kaart van 1935 als boomgaard in gebruik. De in rijen aangeplante bomen zijn een mengeling van oude en jonge fruitbomen, waarbij het aandeel oude bomen domineert. De boomgaard is vrij volledig, maar vertoont hier en daar uitval.

De boomgaard is nog langs drie zijden met een traditionele veekeringshaag van eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna) omhaagd en wordt beweid.

Hoogstamboomgaarden hebben een hoge ecologische en natuurwaarde, ze zijn een bijzonder aantrekkelijke leefomgeving voor vele plant- en diersoorten. Vooral de combinatie met extensief beheerd grasland is interessant voor de natuur.

Bron: -

Auteurs: Michiels, Marijke

Datum tekst: 2017

Relaties

maakt deel uit van Genoelselderen

Genoelselderen (Riemst)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.