erfgoedobject

Cluster van hoogstamboomgaarden

landschappelijk element
ID
305772
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305772

Beschrijving

In de open ruimte tussen de kerk van Genoelselderen en de Hoekstraat lag ten minste sinds de topografische kaart van 1872 een cluster van hoogstamboomgaarden. Vandaag is slechts één perceel nog met een vrij volledige, niet omhaagde hoogstamboomgaard beplant. De fruitbomen, aangeplant in vierkantsverband, hebben ongeveer dezelfde leeftijd. Op een aantal andere percelen zijn nog enkele fruitbomen bewaard.

Aan de zuidzijde van de Hoekstraat liggen verschillende percelen beplant met hoogstamboomgaarden van recentere datum.

De hoogstamboomgaarden in Haspengouw kennen een hoge belevingswaarde en dragen bij aan de streekidentiteit van het landschap. Hoogstamboomgaarden hebben een hoge ecologische en natuurwaarde, ze zijn een bijzonder aantrekkelijke leefomgeving voor vele plant- en diersoorten. Vooral de combinatie met extensief beheerd grasland is interessant voor de natuur.

  • Topografische kaarten van België, Eerste editie, Krijgsdepot, uitgegeven in 1865-1880, schaal 1:20.000.


Bron     : -
Auteurs :  Michiels, Marijke
Datum  :


Relaties

  • Is deel van
    Genoelselderen

  • Is deel van
    Kasteeldorp Genoelselderen


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Cluster van hoogstamboomgaarden [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305772 (Geraadpleegd op )