erfgoedobject

Loopgraven Koppenberg

landschappelijk element
ID
305777
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305777

Beschrijving

Op de noordelijke flank van de Koppenberg zijn de restanten van loopgraven uit de Eerste Wereldoorlog zichtbaar. Ze dateren waarschijnlijk uit de laatste fase (oktober-november 1918) van de oorlog, toen de Duitse troepen aan hun terugtrekking bezig waren. Aan de overzijde van de Schelde hadden de  Britse geallieerden posities in het Bouvelobos ingenomen, van waaruit zij de Duitse stellingen het Koppenbergbos bestookten.

 

  • Imperial War Museum, Air Ministry First World War Official Aerial Photographs Collection, BOX 224-3949-25HA-29K-1918, 16 juni 1918.
  • Informatie Vlaanderen, Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, DTM, raster, 1 m, afgeleid van LiDAR-hoogtegegevens, 2013-2015, kaartblad 29, bewerkt met een skyviewfactoranalyse.
  • LYBEERT S. & BAUTERS M. 2015: Oudenaarde: stad onder vuur, Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde van zijn Kastelnij en van den Lande tusschen Maercke en Ronne, 52, 111-184.

Bron     : -
Auteurs :  Verboven, Hilde
Datum  :


Relaties

  • Is deel van
    Vlaamse Ardennen van Koppenberg tot Kluisberg


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Loopgraven Koppenberg [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305777 (Geraadpleegd op )