Opgaande eik als hoekboom en meidoornhaag als veekering

inventaris landschappelijk erfgoed \ houtige beplanting met erfgoedwaarde

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Lede
Deelgemeente Wanzele
Straat Nonnenbosstraat
Locatie Nonnenbosstraat 124 (Lede)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • 2017 inventarisatie houtige beplantingen met erfgoedwaarde (Onbepaald).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Afmetingen

2017 inventarisatie houtige beplantingen met erfgoedwaarde (06-12-2017)

Omtrek gemeten op hoogte 150 cm
(zwaarste) Omtrek stam of stoof 255 cm
Hoogte takvrije stam 6 m
Grootste diameter boomkruin of struik 16,5 m

Beschrijving

Een opgaande eik met een stamomtrek van 255 cm is aangeplant als hoekboom. Volgens de kadasterkaart van PC. Popp (1842-1880) is de boom aangeplant in de hoek van het perceel met primitief nummer 317, op de Atlas der Buurtwegen (1843-1845) in de hoek van het perceel 276. Dit perceel is tevens langs de perceelsgrens voorzien van een meidoornhaag dienstig als veekering en grenst aan een buurtweg (nr. 25, Atlas der Buurtwegen). Hoekbomen worden geplant door de eigenaars in de hoeken van percelen om als afpaling te dienen. Nadat de landmeter het perceel heeft “bepaald” (vastgelegd door het aanbrengen van een hoekpaal) gebeurt het al eens dat op een onbewaakt moment de grenspaal in het voordeel van de buurman wordt verplaatst. Om dat te voorkomen wordt het werk van de landmeter verzegeld door het aanplanten van hoekbomen. Het is immers niet mogelijk om hoekbomen te verplanten zonder sporen na te laten die voor de boom nadelig zijn of de boom doen afsterven.

Het onrechtmatig verplaatsen of vernielen van afsluitingen, het verplaatsen of verwijderen van grenspalen en hoekbomen was in het verleden blijkbaar een veel voorkomende “ongewenste praktijk” en werd in het strafwetboek opgenomen. Volgens de vigerende richtlijnen in het Veldwetboek werd de hoekboom op een bepaalde plantafstand aangebracht ten opzichte van de perceelsgrens. Deze plantafstanden zijn vastgelegd volgens plaatselijke gebruiken die in 1972 op initiatief van de overheid werden opgetekend. De optekening gebeurde per gerechtelijk kanton (volgens de plaatselijke gebruiken in de kantons die overeenkomen met het vroegere Land van Aalst is dat bijvoorbeeld voor bomen 84-85 cm en voor hagen 42-45 cm). De informatie over de juiste plantafstanden kan je bekomen bij de griffie van de vrederechtbank. Deze kadastrale situatie is ook nog min of meer te zien op de huidige kadasterkaart, het aanpalend perceel 316B (op de Poppkaart 316 en op de Atlas van de Buurtwegen 276) is nog steeds ingetekend. In de realiteit zijn nu op het terrein enkel nog de hoekboom en de veekeringshaag te bemerken, het perceel is nu samengevoegd en als tuin in gebruik bij de woning Nonnenbostraat 124. Deze solitaire boom heeft een mooi ontwikkelde kruin en is op deze plaats beeldbepalend.

  • Strafwetboek van 8 juni 1867. Artikel 545 - Afdeling VIII Vernieling van afsluitingen, verplaatsing of verwijdering van grenspalen en hoekbomen.
  • Veldwetboek van 7 oktober 1886, art 35.
  • Atlas van de Buurtwegen, opgesteld naar aanleiding van de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, schaal 1:2.500 (overzichtsplannen schaal 1:10.000).
  • Atlas Cadastral parcellaire de la Belgique, Philippe-Christian Popp, uitgegeven in 1842-1879, schaal 1:5000.

Bron: -

Auteurs: Van der Linden, Geert

Datum tekst: 2017

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Wanzele

Wanzele (Lede)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.