erfgoedobject

Mitrailleurbunker A langs het Albertkanaal

bouwkundig element
ID: 305798   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305798

Beschrijving

Mitrailleurbunker A is één van de vier bunkers boven op het talud langs het Albertkanaal, gebouwd in 1939 als onderdeel van de dekkingstelling aan de oostgrens van het land. De vier vormen hier een tweede linie achter de oeverbunkers langs het kanaal.

Op een afstand van 700m liggen hier vier bunkers langs een oude spoorweg die bovenop de berm van het Albertkanaal was aangelegd. De bunkers zijn gebouwd in 1939 en maken deel uit van de dekkingstelling, één van de bunkerlinies aan de oostgrens van ons land die geconcipieerd waren om een aanval vanuit Duitsland af te slaan. De bunkers zijn samen met de bouw van het Albertkanaal (1930-1939) tot stand gekomen, op het ritme waarmee de werken aan het kanaal verliepen. Dit gedeelte – waar het Albertkanaal door de hoger gelegen waterscheiding tussen het Maas- en Scheldebekken gaat- is het laatst uitgevoerd.

Eigenbilzen is de enige locatie waar de dekkingstelling in de diepte is uitgebouwd. De eerste linie bestaat uit oeverbunkers langs het Albertkanaal, de tweede linie is bovenop de kanaalberm aangelegd. Daar liggen langs de voormalige spoorweg vier bunkers die nog altijd bestaan. Ze liggen twee aan twee in een spiegelende positie. Bunker A (meest oostelijk gelegen) heeft een frontmuur die naar het noordoosten is gericht. Bunker B is naar het noordwesten georiënteerd. Een gelijkaardige formatie van twee bunkers (C en D) hebben dezelfde oriëntatie als respectievelijk A en B.

Elke bunker heeft aan de achterzijde een ingang, een granaatwerpgat, een nooduitgang en een ventilatiegat. In de noordoostelijk of noordwestelijk georiënteerde zijwand zit een mitrailleurgat voor kruiselings vuur in de richting van het Albertkanaal. Bovenaan de zijwand is een overhangende dakpartij zichtbaar. De massieve frontmuur bezit enkel een ventilatiegat.

Deze bunkers voor 1 mitrailleur hebben eenzelfde grondplan, afmetingen (8x4m) en zijn door dezelfde aannemer - Rudolph Moyse uit Luik - gebouwd. De naar de aanvalszijde gerichte frontmuur is het dikst (1m). De andere wanden zijn 0,80m dik, het dak 0,90m. Het beton (met wapening) is tegen een houten bekisting gegoten. De afdrukken zijn nog zichtbaar in de wanden.

Heden is de omgeving rond de bunkers sterk begroeid. Het oorspronkelijke open zicht op het kanaal is in de loop van de decennia door spontane opslag op de berm volledig dicht gegroeid.

 • Topokaart 1949-1969: Topografische kaart van België, uitgegeven door het Militair Geografisch Instituut tussen 1949-1969, schaal 1:25.000, originelen berusten bij het Nationaal Geografisch Instituut.
 • Informatie Vlaanderen, Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, DTM, raster, 1 m , afgeleid van LiDAR-hoogtegegevens, 2013-2015, kaartblad 34.
 • JANSSEN E. 2006: Dekkingstelling Albertkanaal: sector Briegden-Hasselt, Vesting, 1, 13-20.

Bron     : -
Auteurs :  Verboven, Hilde
Datum  : 2017


Relaties

 • Is gerelateerd aan
  Mitrailleurbunker B langs het Albertkanaal

 • Is gerelateerd aan
  Mitrailleurbunker C langs het Albertkanaal

 • Is gerelateerd aan
  Mitrailleurbunker D langs het Albertkanaal

 • Is deel van
  Gellik

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Mitrailleurbunker A langs het Albertkanaal [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305798 (Geraadpleegd op 06-06-2020)