Herdenkingsboom 75 jaar België

inventaris landschappelijk erfgoed \ houtige beplanting met erfgoedwaarde

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Damme
Deelgemeente Damme
Straat Haringmarkt
Locatie Haringmarkt zonder nummer (Damme)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Herdenkingsbomen 2017-2018 (thematische inventarisatie: Januari 2017 - 31-12-2018).

Juridische gevolgen

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Damme

Deze bescherming is geldig sinds 30-03-1987.

Beknopte karakterisering

Afmetingen

Inventarisatie Herdenkingsbomen 2017-2018 (03-10-2017)

Omtrek gemeten op hoogte 150 cm
(zwaarste) Omtrek stam of stoof 258 cm
Totale hoogte 20 m
Hoogte takvrije stam 4 m
Grootste diameter boomkruin of struik 16 m

Beschrijving

Op het graspleintje aan de Haringmarkt staat een opgaande linde (Tilia platyphyllos ssp. platyphyllos ‘Sanguinea’). Deze boom is aangeplant in 1905 ter herdenking van het 75-jarig bestaan van België. De linde is door zijn omvang en ligging beeldbepalend op het plein.

  • ZWAENEPOEL, A. COSYNS, E (WVI) 'Levend houtig erfgoed', december 2016 (inventarisatie).

Bron: -

Auteurs: Schepens, Annelies

Datum tekst: 2018

Relaties

maakt deel uit van Haringmarkt

Haringmarkt (Damme)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.