erfgoedobject

Duitse bunker

bouwkundig element
ID
305927
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305927

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Duitse bunker
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Betonnen militaire constructie ten noorden van het kanaal Dessel-Schoten, ten noordwesten van brug 9 (Heihoefke), ten noorden van de Dijkstraat, ten westen van de Dorpsstraat.

Historisch overzicht

Duitse bunker, opgetrokken als onderdeel van de 'Turnhoutkanalstellung'. Dit betreft een Duitse stelling uit de Eerste Wereldoorlog met verdedigingswerken, die vanaf november 1916 was aangelegd langs het kanaal Dessel-Schoten-Turnhout. Aan de Oude Kom in Turnhout draaide de stelling weg van het kanaal in de richting van Corsendonk (Oud-Turnhout) en vormde ze een halve kringstelling ten oosten van Turnhout.

Ter hoogte van strategische punten zoals sluizen, bruggen, zwaaikommen, wegen en spoorwegen werden verdedigingswerken zoals bunkers, mitrailleuropstellingen, loopgraven en draadhindernissen opgetrokken. In het totaal zouden er oorspronkelijk 132 bunkers zijn opgetrokken langs de 'Turnhoutkanalstellung'. De meeste bunkers kunnen teruggebracht worden tot drie types.

Volgens een Duitse kaart zou het gaan om een 'Unterschlupf für 3 Man. zugl. Inf. Beobachter'. Dit betreft een kleine schuilplaats voor drie personen, die eveneens diende te fungeren als observatiepost. Een ronde opening doorheen het dak diende wellicht voor het gebruik van een periscoop. Dit type bunker wordt in Belgische inventarissen aangeduid met type III.

Volgens de Duitse kaart van de 'Turnhoutkanalstellung' waren er zowel ten zuiden als ten noorden van brug 9 militaire verdedigingswerken opgetrokken. Het bruggenhoofd ten noorden van het kanaal bestond volgens deze kaart uit opeenvolgende bunkertjes (observatieposten) van het type III, die met loopgraven waren verbonden. Aan oostelijke zijde was er één bunker van het type I voorzien, met schietrichting in zuidoostelijke richting. Op een Duitse luchtfoto van 31 januari 1918 is duidelijk hoe het bruggenhoofd aan noordelijke zijde wordt omgeven door loopgraven en een dubbele rij draadversperringen. Ten zuiden van de brug waren er volgens deze kaart twee bunkers met bijhorende mitrailleursopstelling (type I) opgetrokken, elk in een andere richting georiënteerd (westelijke en zuidoostelijke richting).

Beschrijving

Kleine militaire constructie met een rechthoekig grondplan van min of meer 360 x 240 cm, opgetrokken uit gewapend beton. Het plafond van dit type bunker is versterkt met stalen profielen, met ertussen houten beplanking. Het dak is vooraan gebogen, terwijl de hoeken van de voormuur schuin zijn afgewerkt. De toegang zit centraal in de achterzijde. In de voormuur aan de binnenzijde steekt een gleuf die tot een kleine opening aan de buitenzijde versmalt. Het plafond ter hoogte van deze gleuf is hoger uitgewerkt. Bij dit type bunker zit er in de vloer normaal gezien een rond zinkputje, terwijl er één ronde opening met buis doorheen het dak steekt.

  • Koninklijk Legermuseum Brussel, Fonds 185, doos 573: Turnhoutkanal. 1:20.000 (Duitse kaart met aanduiding bunkers).
  • DOSSCHE R., GHEYLE W., BOURGEOIS J., VAN EETVELDE V. & STICHELBAUT B. 2012: Zimmermann anno 2010. Inventarisatie en (omgevings)analyse van bovengronds bewaarde WO I-relicten van de Antwerpen-Turnhoutstellung, Universiteit Gent in opdracht van de Provincie Antwerpen, Dienst Erfgoed.
  • GHEYLE W. & BOURGEOIS I. 2013: Vergeten linies. Antwerpse bunkers en loopgraven door de lens van Leutnant Zimmermann (1918), deel 1 en deel 2, Streekgericht 3, Antwerpen.
  • GILS R. s.d.: Typeplans Duitse bunkers uit 1917 te Antwerpen, Vesting, Antwerpen.
  • GILS R. 2001: Vesting Antwerpen. Deel IV. Bunkers en bunkerstellingen (1914-1945), België onder de wapens 19, Erpe.

Bron     : -
Auteurs :  Decoodt, Hannelore
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Duitse bunker [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305927 (Geraadpleegd op )