erfgoedobject

Hoeve

bouwkundig element
ID
30598
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/30598
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Hoeve, ter vervanging van een vooroorlogse die naar verluidt dichter bij de straat gelegen was. Wederopbouwhoeve met minder traditionele vormgeving van boerenhuis zie haakse plattegrond, verspringende nokhoogte van de bedaking en centrale puntgevel, voorts grosso modo aansluitend bij de regionale hoevebouw, zie opstelling: lage bestanddelen gegroepeerd rondom een deels verhard erf met centrale putvaalt, ten noorden toegankelijk via erfoprit met grind; materialen: verankerde donkerrode baksteenbouw; pannen (mechanische) zadeldaken met kort overstekende dakrand en onderbroken door dakvenster bij stalgedeelte; gecementeerde plint; strekse bovendorpels onder meer onder rondbogige ontlastingsboogjes; arduinen gecementeerde en bakstenen onderdorpels; traditiegebonden houtwerk, ramen onder meer drielichten, met kleine roedeverdeling, rondboogdeur met beglaasd bovenlicht voorzien van kleine roedeverdeling, houten lateien boven schuur- en wagenhuispoorten; indeling: boerenhuis van het langgestrekte type bestaande uit een woongedeelte van vijf traveeën, waaronder drie traveeën onder haakse bedaking zie puntgevel, een stalgedeelte oorspronkelijk ingedeeld als paarden-, varkens- en koeienstal, en bakhuisje onder aanleunend lessenaarsdakje; schuurvleugel met aardappelkelder en wagenhuis rechts. Recente loods en stalgebouwtje, ten noorden. Tabaksast, uit eind van de jaren 1940, ten noordwesten.


Bron     : Delepiere A.-M., Huys M. & Lion M. 1987: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Ieper, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Huys, Martine, Lion, Mimi
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/30598 (Geraadpleegd op )