Hoeve Schuermans

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Bonheiden
Deelgemeente Rijmenam
Straat Gemeenteplein
Locatie Gemeenteplein 1, Bonheiden (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Bonheiden (adrescontroles: 13-10-2006 - 13-10-2006).
  • Inventarisatie Bonheiden (geografische inventarisatie: 01-01-1997 - 31-12-1997).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Hoeve Schuermans

Deze bescherming is geldig sinds 02-05-1985.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve Schuermans

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpsplein

Deze bescherming is geldig sinds 02-05-1985.

Beschrijving

Voormalige brouwerij en herberg zogenaamd De Seeridder. Hoekcomplex, U-vormig ingeplant rondom een binnenplaats, mogelijk met 16de-eeuwse kern in het noordelijk deel. Verbouwd en vergroot in 1767; onder meer bouw van een nieuwe achtergevel even voorbij de oude, de poort met doorrit en het linkerdeel werden toegevoegd. Tegelijkertijd werd het bakhuis, dat oorspronkelijk vrij stond, in het geheel geïncorporeerd. Mogelijk dateren ook schuur en wagenhuis uit deze periode.

Bepleisterde lijstgevel op gepikte plint; vijf (brouwerij) en vijf en twee traveeën(woning) en anderhalve bouwlaag onder haakse zadeldaken (nok parallel aan de straat, pannen). Woning met opkamers in eerste en tweede travee. Rechthoekige, deels blinde vensters, beluikt in woning; rechthoekige deur onder houten latei met links nisje voor heiligenbeeldje; korfboogpoort. Lange ankers en geprofileerde daklijst. Bewaarde balkenroostering.

Aansluitend L-vormig bedrijfsgedeelte bestaande uit een dwarsschuur met bewaard gebint en een wagenhuis: deels aangepaste, verankerde bakstenen gebouwen onder haakse zadeldaken; rechthoekige muuropeningen onder houten latei. Tegen de achtergevel van de vroegere brouwerij: bakhuis met twee ovens. Resten van de vroegere brouwactiviteit bleven bewaard, onder meer de ronding voor de brouwketel en twee houten koelbakken, elk voorzien van een tapgat.

  • Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten & Landschappen, Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Antwerpen, Cel Monumenten en Landschappen, Beschermingsdossier Gemeenteplein Rijmenam.
  • GEENS J., Rijmenam onder de Brabantse Omwenteling en de Franse Revolutie (1790-1815), Rijmenam, 1991, p. 11, 185-187.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kantons Duffel - Heist-op-den-Berg, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 13N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 1997

Relaties

maakt deel uit van Gemeenteplein

Gemeenteplein (Bonheiden)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.