erfgoedobject

Hoeven met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID: 306213   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/306213

Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Hoeven met losstaande bestanddelen uit het vierde kwart van de 19de of het eerste kwart van de 20ste eeuw. Woonstalhuizen van zes tot acht traveeën (nok parallel aan of loodrecht op de straat), nummers 15 en 23 met parallel aansluitend bakhuis aan erfzijde en vrijstaande langsschuur, respectievelijk aan zuid- en noordzijde (nok loodrecht op de straat), nummer 15 bovendien met parallel schob.

Verankerde bakstenen gebouwen onder zadeldak (Vlaamse en mechanische pannen). Lijst- en zijpuntgevels, eerstgenoemde afgewerkt met een baksteenfries, met rechthoekige of getoogde muuropeningen, meestal nog met luiken aan de woonhuisvensters; nummers 15 en 23 met gedichte poort van voormalige potstal. Zijpuntgevels met vensters (woonhuis) of luik (stal). Soms met bewaarde opkamer.


Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Turnhout,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Plomteux, Greet
Datum  : 1997


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoeven met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/306213 (Geraadpleegd op 29-11-2020)