erfgoedobject

Burgerhuis in Louis-Philippestijl

bouwkundig element
ID
306217
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/306217
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Burgerhuis in Louis-Philippestijl te dateren omstreeks 1860. Het bouwdossier werd niet teruggevonden, bouwheer, ontwerper noch aannemer zijn gekend. Het pand werd samen met de aanpalende gebouwen gesloopt omstreeks 2005, voor de bouw van een sociaal wooncomplex tussen Sint-Gummarusstraat en Oudesteenweg.

Rijwoning met enkelhuisopstand van drie traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak (nok parallel aan de straat). De bepleisterde en beschilderde lijstgevel rustte oorspronkelijk op een plint uit blauwe hardsteen. Horizontaal geleed door de puilijst, legt de compositie de klemtoon op de middenas. deze wordt op de eerste verdieping gemarkeerd door een balkon met bewerkte voluutconsoles, postamenten en een plastisch geajoureerde borstwering. Verder beantwoordt de opstand aan een regelmatig ordonnantieschema, opgebouwd uit registers van rechthoekige vensters met afgeronde bovenhoeken, geprofileerde dagkanten, in ranken gevatte cartouchesleutels, en individuele lekdrempels op voluutconsoles. Een klassiek hoofdgestel vormt de gevelbeëindiging, met casementen in de fries en een houten kroonlijst en tandlijst op bewerkte, uitgelengde voluutconsoles. De begane grond is volledig verbouwd.


Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Burgerhuis in Louis-Philippestijl [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/306217 (Geraadpleegd op )