erfgoedobject

Bediendewoningen Remy

bouwkundig element
ID
306255
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/306255

Beschrijving

Dit geheel van twee gespiegelde woningen werd kadastraal geregistreerd in 1935 en wordt gekenmerkt door een versoberde art-decovormgeving. De woningen zijn voorzien van een voortuin, van de straat gescheiden door een laag bakstenen muurtje. De woningen geven de aanzet van de rij burgerwoningen (nummers 29-41) die dit deel van de Acht Meistraat kenmerken. Deze rij woningen werd opgetrokken in opdracht van de Wijgmaalse stijfselfabriek Remy voor de huisvesting van de bedienden.

Historiek

De verlichte industrieel Edouard Remy en zijn opvolgers bouwden naast de stijfselfabriek langs de Vaart in Wijgmaal ook tal van woningen en gemeenschapsvoorzieningen voor de werknemers van de fabriek. Het type van de gespiegelde woning voorzag in een meer burgerlijke woning voor de bedienden van het bedrijf. De Remyfabrieken pasten dit type van woning veelvuldig toe in Wijgmaal voor de huisvesting van bedienden. Deze typewoning werd onder meer gerealiseerd in de Pastoor Bellonstraat nummers 2 tot 12 en Sint-Hadrianusstraat nummers 2-4 en 26-28

Beschrijving

De woningen werden geschakeld in spiegelbeeldschema en opgetrokken in rode baksteen boven een hardstenen plint. De symmetrische compositie van twee traveeën en twee bouwlagen bevindt zich onder een doorlopend afgewolfd dak met zwarte leien (vernieuwd bij nummer 31). Elke woning bestaat uit een toegangstravee met drie treden naar een dieperliggende toegangspartij en een hoofdtravee met een gevelhoge trapezoïdale erker. De zone boven de plint, ter hoogte van de borstwering en de fries worden gekenmerkt door decoratief (verticaal) baksteenmetselwerk. De rechthoekige gevelopeningen zijn voorzien van hardstenen hoekstenen. De doorlopende lekdrempels en cordons, eveneens in hardsteen, verbinden beide gevels. Het oorspronkelijk houten en wit beschilderd schrijnwerk, bleef met uitzondering van de voordeur van nummer 31 bewaard. De erkers worden gekenmerkt door het veelvuldig gebruik van guillotineramen. De originele houten kroonlijst bleef intact bewaard.

De voortuin is afgescheiden van de openbare weg door een lage bakstenen afsluitingsmuur met bakstenen pijlers, voorzien van hardstenen dekstenen. Het hekwerk is verdwenen.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen Leuven, afdeling XV (Herent), 1935/20.
  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, Bouwdossiers Wijgmaal, dossier 123/1973/2412.
  • COKELAERE J. 1984-1985: Beleving en waardering  van het gebouwde in het Wijgmaal van Remy, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit toegepaste wetenschappen, Afdeling architectuur, fig. 3.3.2.
  • WILLEKENS E. 2016: The immovable heritage master plan as a new tool for integrated heritage conservation in Flanders. Case study: Wijgmaal, onuitgegeven verhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit ingenieurswetenschappen.

Auteurs :  Elsen, Liedewij, Willekens, Edith
Datum  : 2019


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Bediendewoningen Remy [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/306255 (Geraadpleegd op 15-04-2021)