erfgoedobject

Ingenieursvilla's Remy

bouwkundig element
ID
306283
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/306283

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Ingenieursvilla's Remy
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Het ensemble van twee villa’s in regionalistische stijl werd volgens onderzoek van E. Willekens opgetrokken naar ontwerp van architect Bloem uit 1929. De woningen zijn gebouwd in opdracht van de stijfselfabriek Remy. De verlichte industrieel Edouard Remy en zijn opvolgers bouwden naast de stijfselfabriek langs de Vaart tal van woningen en gemeenschapsvoorzieningen in Wijgmaal voor de werknemers van de fabriek. Deze woningen waren bestemd voor het kaderpersoneel (ingenieurs) met een vrijgezellenstatuut. De vrijstaande woningen werden gelijktijdig opgetrokken met de aanleg van de Privaatweg. De toegepaste landelijke stijl door architect Bloem heeft verwantschappen met het regionalisme (historiserende stijl, witgeschilderde baksteen onder zadeldaken met rode pannen) en vormt een verwijzing naar de tuinwijkideologie (vrijstaande karakter, oriëntatie naar de weg, omringend groen).

Villa Jansens (nummer 4) en Villa Dujardin (nummer 6) zijn in oorsprong identiek gebouwde villa’s die deel uitmaken van de aanleg van de Privaatweg. De villa’s werden gelijktijdig en in dezelfde stijl opgetrokken als het ensemble van vrijgezellenwoningen ter hoogte van de Privaatweg nummers 1, 2 en 3. De aanleg van de Privaatweg door de Remyfabrieken maakte deel uit van een stedenbouwkundige ingreep waarbij twee wegen gekruist werden aangelegd ter hoogte van het dorpscentrum. De Privaatweg en het Watermolenpad dienden enerzijds de publieke voorzieningen in de gemeente met elkaar te verbinden en fungeerden anderzijds voor het uitvoeren van sociale controle op de arbeiders. Die passeerden op weg naar de voorzieningen langs de woonsten van kaderpersoneel, die onder andere gelegen waren langs deze assen. De Privaatweg vormt de hoofdas en verbindt de kerk met het station.

De villa’s zijn beide gesitueerd in het midden van een tuinperceel. De afsluitingshaag aan de straatzijde is doorbroken door een toegang in het verlengde van de centrale deurtravee van het dubbelhuis. Nummer 6 bewaart het originele ijzeren hekwerk tussen dito pijlers; bij nummer 4 is de toegang afgesloten door een recent hek tussen vernieuwde bakstenen pijlers.

Beide woningen bestaan uit vijf traveeën en twee bouwlagen onder een geknikt zadeldak met rode dakpannen. Het dakvlak van beide villa’s loopt aan de achterzijde door tot op de eerste bouwlaag. De middelste travee is breder en omvat de toegangsdeur, oorspronkelijk geplaatst in een rondboogvormig portiek. Villa Jansens (nummer 4) bewaart de oorspronkelijke, witgeschilderde bakstenen gevels, waarbij de voorgevel wordt afgelijnd door een getrapte kroonlijst. Villa Dujardin (nummer 6) werd voorzien van een strakke bepleistering. De voorgevels worden regelmatig geopend met rechthoekige vensters. De deurtravee is op de bovenverdieping opengewerkt met een deurvenster, voorafgegaan door een klein balkon met ijzeren balustrade. Dit balkon is enkel bij nummer 6 bewaard; bij nummer 4 is dit aangepast tot een venster. De bovenvensters van nummer 4 zijn verkleind en aangepast, en voorzien van luiken. Alle vensters zijn ingevuld met schrijnwerk met vierkante roedeverdeling, deels vernieuwd naar oud model. Enkel nummer 6 bewaart haar oorspronkelijke houten, rondboogvormige toegangsdeur, voorzien van panelen en een deurlicht met gelijkaardige roedeverdeling als de vensters. De deur is dieper gelegen in het rondbogige inkomportiek; bij nummer 4 is de deur vernieuwd en naar voren geplaatst in het portiek, waardoor deze op het niveau van de gevel komt te liggen.  

  • COKELAERE J. 1984-1985: Beleving en waardering  van het gebouwde in het Wijgmaal van Remy, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit toegepaste wetenschappen, Afdeling architectuur, figuur 3.5.6.
  • WILLEKENS E. 2016: The immovable heritage master plan as a new tool for integrated heritage conservation in Flanders. Case study: Wijgmaal, onuitgegeven verhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit ingenieurswetenschappen.
  • WILLEMSENS C. 1986: “Morfo-typologische studie van het dorp Wijgmaal”, onuitgegeven verhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit toegepaste wetenschappen, Afdeling architectuur, figuur 3.3.5.

Auteurs :  Elsen, Liedewij, Willekens, Edith
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Ingenieursvilla's Remy [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/306283 (Geraadpleegd op )