erfgoedobject

Arbeiderswoningen Remy

bouwkundig element
ID
306352
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/306352

Beschrijving

Dit geheel van vier vergelijkbare arbeiderswoningen werd volgens onderzoek van E. Willekens gebouwd tussen 1865-1870/1879 in opdracht van de Wijgmaalse stijfselfabriek Remy voor de arbeiders werkzaam in de fabriek. De verlichte industrieel Edouard Remy en zijn opvolgers bouwden naast de stijfselfabriek langs de Vaart ook tal van woningen en gemeenschapsvoorzieningen voor de werknemers van de fabriek. Deze rij arbeiderswoningen behoort tot de eerste realisaties van de intensieve bouwpolitiek van de Remyfabriek. Hoewel de woningen behoren tot de oudste gebouwen verbonden aan de geschiedenis van Remy, wordt het ensemble gekenmerkt door een vrij gave bewaring.

Het langwerpig bouwvolume van de vier arbeiderswoningen omvat in het totaal 14 ongelijke traveeën van anderhalve bouwlaag onder een zadeldak met de nok parallel ten opzichte van de straat. De uiterste traveeën van dit geheel deden oorspronkelijk dienst als schuur maar werden doorheen de tijd omgevormd tot woning. Aan de linkerzijde bevindt zich een aangebouwd volume van één bouwlaag onder een lessenaarsdak. Dit volume was oorspronkelijk ook aan de rechterzijde aanwezig en had als functie het herbergen van een berging en toilet.

Het geheel is opgetrokken in rood baksteenmetselwerk in kruisverband met zichtbare muurankers. De lijstgevels eindigen in een fijn uitgewerkte bakstenen fries ter hoogte van de hanggoot. De nummers 98 en 100 zijn voorzien van een gecementeerde plint. Het geheel wordt gekenmerkt door getoogde gevelopeningen. Het oorspronkelijke schrijnwerk werd overal vervangen. De daken werden vernieuwd.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Kadastrale mutatieschetsen Leuven, afdeling XV (Herent), sectie B, 1879/1.
  • COKELAERE J. 1985: Beleving en waardering van het gebouwde in het Wijgmaal van Remy, Leuven, 70, 73, figuur 3.4.1.
  • WILLEKENS E. 2016: The immovable heritage master plan as a new tool for integrated heritage conservation in Flanders. Case study: Wijgmaal, onuitgegeven verhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit ingenieurswetenschappen.
  • WILLEMSENS C. 1986: “Morfo-typologische studie van het dorp Wijgmaal”, onuitgegeven verhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit toegepaste wetenschappen, Afdeling architectuur: volume III, figuur 3.1.4.

Auteurs :  Elsen, Liedewij, Willekens, Edith
Datum  : 2019


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Arbeiderswoningen Remy [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/306352 (Geraadpleegd op 12-04-2021)