Hoeve Buurloofhof

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Ieper
Deelgemeente Brielen
Straat Adriaansensweg
Locatie Adriaansensweg 31, Ieper (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Ieper (actualisaties: 01-08-2008 - 31-08-2008).
  • Adrescontrole Ieper (adrescontroles: 08-02-2008 - 11-02-2008).
  • Inventarisatie Ieper (geografische inventarisatie: 01-01-1987 - 31-12-1987).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Buurloofhof

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Hoeve Buurloofhof met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 08-06-1985.

omvat de bescherming als monument Hoeve Buurloofhof: poortgebouw
gelegen te Adriaansensweg 31 (Ieper)

Deze bescherming is geldig sinds 08-06-1985.

Beschrijving

Grote hoeve met losse bestanddelen, omgeven door weiland: groepering van lage, bakstenen gebouwen onder gebogen zadeldak (mechanische pannen) met overstekende dakrand op houten modillons, rondom een deels gebetonneerd, deels begraasd erf met grote vaalt. Oudere, vermoedelijk 18de-eeuwse nederzetting, uitgebreid eind 19de eeuw, zie verschillende jaarstenen; inrijpoort en hoevegebouwen overleefden het oorlogsgeweld (grotendeels); na de Eerste Wereldoorlog, toevoeging van twee grote stalvleugels. Hoeve oorspronkelijk omwald, zie Ferrariskaart, de behouden waldepressie ten zuidoosten en rest van omwalling, afgezet met knotwilgen, ten noorden-noordoosten. Cichorei-ast, ten oosten van boerenhuis, binnen de voormalige wal. Notelaar rechts van boerenhuis, kant opkamer; boomgaard ten westen.

Ten oosten, 18de-eeuws poortgebouw van rode baksteen met gebruik van gele baksteen voor vlechtingen en aflijning van de rondbogige doorgang. Lei- en zadeldak met ruitmotief, gevat tussen zijtuitgevels met aandak. Centrale steunbeer tegen noordelijke zijgevel. Steunberen met vlechtingen weerszijden de doorrit. Overzoldering door middel van moer- en kinderbalken.

Ten noorden, op terp staand boerenhuis van vijf traveeën en een rechtse opkamertravee onder zadeldak met klimmende dakkapellen. Verankerde baksteenbouw met oudere geel bakstenen muurpartijen en resten van natuurstenen plint, respectievelijk ter hoogte van opkamer en tweede travee. Bouwnaden rechts van eerste en derde travee. Vermoedelijk aangepaste 18de-eeuwse kern; circa 1899 (zie gevelsteen schuur) toegevoegde linkse travee met beluikt getoogd venster onder strek. Voorts, rechthoekige muuropeningen onder strek; vensters met beluikt houten kruiskozijn (deels verdwenen roedeverdeling); kozijndeur met verdeeld bovenlicht en arduinen aantrede. Rechtse zijgevel met steunbeer, rechthoekige kelderopening in rondboogomlijsting en soortgelijk bovenvenster. Haaks aanbouwsel onder lager zadeldak tegen achtergevel. Ten westen, rood bakstenen stalgebouw (nok haaks op huis), uit jaren 1920, uitgezonderd rechtse travee van circa 1899. Klimmend dakvenster en getoogde muuropeningen.

Ten oosten, langere, gelijkaardige stalvleugel (nok loodrecht op huis) eveneens uit de jaren 1920. Ten zuiden, dubbele dwarsschuur (nok parallel huis) met links aardappelkelder en rechts wagenhuisgedeelte. Verankerd rood bakstenen, tien traveeën lang gebouw met geel bakstenen siermotieven onder meer tandlijst, platte laag en kruisvormige asemgaten, op gepikte plint.

Gevelritmering door middel van spaarvelden onder aflijnende tandlijst. Rechthoekige schuurpoorten en wagenhuisopening met houten trek onder I-balk. Getoogde kelderdeur links. Linker zijpuntgevel: met klimmende, getrapte baksteenfries rustend op vlakke hoekpilasters. Getoogde staldeuren onder strek en platte laag. Arduinen gevelsteen met opschrift "Burgerlijke godshuizen der stad Ieper gesticht in 't jaar 1899 onder het bestuur der heren.... (volgt opsomming van namen)". Rondboognisje met bekronend kruis in uitstekende baksteenkoppen, en Mariabeeld, in de top. Deels bewaard gebint. Ingebouwde bunker (schuilkelder) uit de eerste Wereldoorlog, links achter aardappelkelder.

Ten noordoosten, cichorei-ast uit jaren 1920. Verankerd, rood bakstenen gebouw van twee bouwlagen onder zadeldak met overstekende rand op schoorstukken. Getoogde venstertjes en rechthoekige poorten onder meer onder I-balk.

Bron: Delepiere A.-M., Huys M. & Lion M. 1987: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Ieper, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Delepiere, Anne Marie; Huys, Martine & Lion, Mimi

Datum tekst: 1987

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Brielen

Brielen (Ieper)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.