erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
30646
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/30646
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Wederopbouwhoeve teruggaand op regionale hoevebouw zie, opstelling: losse bestanddelen; boerenhuis en dwarsschuur respectievelijk ten zuidoosten en noordwesten van een deels verhard erf met bakstenen waterput en stoepen; vaalt en lage stallingen ten zuiden van erf; ten zuidwesten, deels verharde erfoprit; aanplanting: boomgaard ten zuiden van boerenhuis; erfoprit deels afgezet met doornhaag en knotwilgen; materialen: verankerde rode baksteenbouw onder zadeldak (mechanische pannen) met overstekende dakrand op houten modillons; geknikt bij het boerenhuis; "traditiegebonden" houtwerk, in combinatie met I-balk, bij de opening van wagenhuis en erfgevel van boerenhuis; houten latei boven rechthoekige schuurpoort met accoladeboogdeurtje; indeling: boerenhuis van oorspronkelijk zes traveeën, verlengd met één travee rechts, zie bouwnaad, en opkamertravee aan de achtergevel; schuurvleugel met wagenhuis, kelder, dwarsschuur, privaat en stalgedeelte.


Bron     : Delepiere A.-M., Huys M. & Lion M. 1987: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Ieper, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Huys, Martine, Lion, Mimi
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/30646 (Geraadpleegd op )