erfgoedobject

Kasteel De Drie Torens

bouwkundig element
ID
30648
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/30648

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Kasteel De Drie Torens
  Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Omwald kasteel met aanhorigheden, te weten conciërgewoning met aanpalende stallingen en koetsgebouwen, middenin park, bos en lusttuin, bereikbaar via dreef (Drietorenweg), afgezoomd met berken en gemarkeerd door middel van geblokte arduinen hekpijlers met gietijzeren hek.

Vermeld als eigendom van een zekere Nicolaas Immeloot (+ 1507); afgebeeld als waterkasteel met ophaalbrug, bezit van de heren van Brielen, bij A. Sanderus (1644); familie Immeloot, eigenaar van circa 1500 tot 1745. In 1765 aan Philippe-François Du Chastel, heer van Berteveld Hellacker en Lassus. Vervolgens gedurende dertien jaar in bezit van familie Calmeyn. Openbare verkoop gevolgd door afbraak van kasteel in 1813, en latere wederopbouw. Vermelding van Louise-Marie Struye, echtgenote Breydel, als eigenaar in 1890; grote verbouwingen en nieuwe aanleg van tuinen in 1892. Hoofdkwartier van de verbondenen tijdens de Eerste Wereldoorlog en vernieling van het toen vrij hybride stijlen vertonend kasteel, naar verluidt met uitzondering van de twee rechts gelegen salons in Lodewijk XVI-stijl; tezelfdertijd omgewoeld park.

Bouw van een nieuw kasteel op de behouden en vermoedelijk van voor 1813 daterende funderingen (zie muurdikte) en rondom de twee salons die in hun oorspronkelijke staat werden hersteld; voorts géén historisch onderzoek of kopiërende reconstructie maar vrije interpretatie strevend naar soberheid en "geïntegreerde schoonheid". Algemene restauratie in 1975 naar ontwerp van architect A. Degeyter (Brugge).

In zijn huidige vorm, behoud van inplanting met brede omwalling en basisvorm. Toegang via een drieledige bakstenen boogbrug, gestut door middel van steunberen op natuurstenen onderbouw; aangepaste leuningen en bordes. Onderkelderd kasteel van zeven traveeën, verhoogde begane grond en bovenverdieping. Onder zadeldak (leien); aanleunende huistoren naar oud patroon tegen de rechter zijgevel; aanbouwsel onder plat dak tegen de linker zijgevel; toegevoegd zwembad en aansluitende terrassen tegen de achtergevel. Grotendeels bepleisterde en beschilderde baksteenbouw op ouder, schuin oplopend souterrain van natuursteen verstevigd door haaks op elkaar gestelde steunberen.

Voorgevel met dubbelhuisopstand gemarkeerd door een breder middenrisaliet uitlopend op gelede en deels getrapte halsgevel met ingetoomde combinatie van neorenaissance en neobarokke ornamenten als vleugelstukken, trigliefenfries, oculus en fronton bekroning. Gelijkaardige, doch gereduceerde vormgeving voor de dakvensters van de tweede en zesde travee. Voorts eenvoudige ordonnantie gedragen door de rechthoekige vensters met houten kruisramen en roedeverdeling, beluikt op de bovenverdieping. Aangepaste Serliaanse indeling in het risaliet. Rondboogdeur met waaier naar 19de-eeuws patroon geflankeerd door smalle kloosterkozijnen; zelfde drielichtvorm voor het van gesmeed ijzeren balkonleuning voorziene deurvenster van de bovenverdieping. In de top rechthoekig venster afgezet met hoekstenen en geflankeerd door jaarstenen Anno/1892 wijzend op toenmalige verbouwingen. Aflijnende houten gootlijst op modillons. Getrapte zijgevels met analoge muuropeningen. Vierkante huistoren onder hoog tentdak (leien) tegen de rechter zijgevel. Kleine getoogde vensters en rondboogfries op geprofileerde natuurstenen consooltjes; aflijnende baksteenfries en houten gootlijst op klossen. Tegen achtergevel: centrale haakse aanbouw onder zadeldak, en met door hoektorentjes geflankeerde trapgevel. Voorts aanbouwsels en terrassen.

Bij het kasteel aansluitende tuin bereikbaar via een houten bruggetje. Ten oosten van kasteel, conciërgewoning met rechts aanpalende stallingen en haakse koetsgebouwen. Verankerde, witgekalkte bakstenen gebouwen op gepikte plint onder zadeldaken (mechanische pannen).

Vermoedelijk aangepast (verlaagd?) conciërgehuis van drie traveeën en anderhalve bouwlaag. Dubbelhuisopstand. Middenrisaliet (deur-) en hoekarkeltjes. Getoogde muuropeningen onder druiplijst met gestrekte uiteinden. Rechthoekige bovenvenstertjes. Stallingen met analoge muuropeningen. Centraal dakvenster onder zadeldak. Aflijnend, geprofileerd kroonlijstje.

Koetsgebouw. Gevelritmering door middel van muurpilasters met geprofileerd kapiteel en korfboogpoorten (onder meer blinde). Aflijnend geprofileerd kroonlijstje, centraal doorbroken door klimmend dakvenster.

Omringende gekasseide paden en achterliggende, deels ommuurde moestuin met serre.

 • BRUTSAERT J., De geschiedenis van het "Drie Torenkasteel" en zijn bewoners, in De Gidsenkring, XVII, 1979, 1, p. 26-28.

Bron     : Delepiere A.-M., Huys M. & Lion M. 1987: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Ieper, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Huys, Martine, Lion, Mimi
Datum  :


Relaties

 • Is gerelateerd aan
  Britse betonconstructie 1 Drietorenkasteel

 • Is gerelateerd aan
  Britse betonconstructie 2 Drietorenkasteel

 • Is gerelateerd aan
  Mitrailleurspost Drietorenkasteel

 • Is deel van
  Brielen


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kasteel De Drie Torens [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/30648 (Geraadpleegd op )