erfgoedobject

Pastorie van de Sint-Martinuskerk

bouwkundig element
ID
306495
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/306495

Beschrijving

Pastorie van de Sint-Martinuskerk, door het kadaster geregistreerd in 1960, zeven jaar na de bouw van de kerk. Bouwheer was de gemeente Genk. De originele plannen zijn niet bewaard.

De kerksite op deze plaats gaat terug tot de vroege middeleeuwen. Na de vernieling van het centrum van Genk in oktober 1944 werd eerst de kerk heropgebouwd, enkele jaren later werd de pastorie gebouwd. De pastorie bevindt zich ten noordoosten van de kerk. Het hoofdgebouw is gelegen aan de Molenstraat, en is met een achterbouw verbonden met de kerk. Langs de zijgevel bevindt zich een trappenpartij naar de achterliggende kerk.

De pastorie is een half vrijstaand gebouw met een neotraditionele opbouw. De woning telt twee bouwlagen en acht traveeën onder leien zadeldak met aandaken. Bepleisterde en grijs geschilderde gevels op breukstenen sokkel met vlakke hardstenen bovenlijst. De voorgevel is een lijstgevel met eenvoudige kroonlijst en bakgoot op voluutvormige metalen consoles. Regelmatige ordonnantie met per travee een rechthoekige vensteropening met hardstenen omlijsting en dorpel. Op het gelijkvloers rechts van de middenlijn een twee traveeën brede rechthoekige deuropening met brede hardstenen omlijsting. De dwarsgevels zijn als aandaken uitgewerkt en zijn voorzien van geprofileerde hardstenen schouderstukken op consoles. Tegen de oostelijke zijgevel bevindt zich een eenlaags garagegebouw dat uit dezelfde bouwfase dateert. De afwerking van gevel en dak is ook hier dezelfde, de omlijsting van de brede garagepoort heeft dezelfde vormgeving als de omlijsting van de voordeur. De volledig vrij westelijke zijgevel is tweeledig uitgewerkt, en is gericht op de trappenpartij naar de kerk. De linkerhelft van de puntgevel is blind en is geaccentueerd door een hardstenen rondbogige beeldnis op console met geglazuurd beeld van Onze-Lieve-Vrouw met kind (tweede helft 20ste eeuw). Hieronder, in de breukstenen sokkel, is een hardstenen herdenkingskruis voor een soldaat uit de Eerste Wereldoorlog ingewerkt. In het rechterdeel van de gevel wordt de indeling van de voorgevel verdergezet, met drie rechthoekige vensteropeningen per bouwlaag, op de zolder één vensteropening, alle in dezelfde vormgeving. In de sokkel lage rechthoekige keldervensters met hardstenen omlijsting.

Aan de achtergevel sluit het eenlaagse en negen traveeën lange verbindingsgebouw tussen pastorie en kerk aan. Ook dit heeft een leien zadeldak met identieke daklijst en bakgoot als het hoofdgebouw, de gevel is bepleisterd en grijs geschilderd op een breukstenen sokkel. In elke travee tevens een identieke vensteropening, in de vierde travee van rechts een rechthoekige deuropening met hardstenen omlijsting. Alle vensters zijn voorzien van vernieuwd schrijnwerk in PVC met pseudo-roedeverdeling, de keldervensters bewaren nog de oorspronkelijke tralies. In de twee deuropeningen en de garagepoort zijn nog de oorspronkelijke houten paneeldeuren met bovenlicht met roedeverdeling bewaard.

De dekenij heeft een traditionele indeling met een centrale T-vormig gang waarrond verschillende salons gegroepeerd zijn, die vandaag grotendeels als vergaderruimte en bureaus gebruikt worden. Achteraan in de gang een bordestrap naar de verdieping. Op de verdieping wordt deze indeling herhaald, hier bevinden zich vijf slaapkamers en achteraan een badkamer. Het verbindingsvolume met de kerk bevat op het gelijkvloers twee keukenruimtes, een bureau en een vergaderruimte, verbonden door een overdekte gang langs de achtergevel. Op de verdieping bevinden zich bijkomende slaapkamers en een kleine badkamer.

  • Kadasterarchief Limburg, Primitief plan, afdeling I, sectie I.
  • Kadasterarchief Limburg, Mutatieschetsen Genk, afdeling I (Genk), 1953/52, 1960/42.
  • Kadasterarchief Limburg, Leggers Genk, afdeling I (Genk), artikel 135.

Auteurs: Fexer, Charlotte
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Pastorie van de Sint-Martinuskerk [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/306495 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.