erfgoedobject

Villa

bouwkundig element
ID
306500
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/306500

Beschrijving

Villa gebouwd in cottagestijl rond 1925 op een groot perceel ten zuiden van de Weg naar As en ten noorden van de Molenvijver. De villa is ingeplant in het midden van een groot tuinperceel waarin grasvlakken afwisselen met struik- en boomgroepen tussen semiverharde tuinpaden. Aan de noordzijde van de tuin bevindt zich een kleine vijver. De tuin wordt omzoomd door een haag, de inkom aan de straatzijde wordt afgesloten met een smeedijzeren poort tussen pijlers in bak- en natuursteen. Aan de zuidzijde van de villa bevindt zich een met tegels verhard terras.

In 1925 werden ten zuiden van de in 1846 aangelegde Weg naar As twee onbebouwde percelen samengevoegd en ontstond daarop een gebouw met een bijna kruisvormig grondplan met aan de noord- en de westzijde een driezijdige uitbouw. Het huis en de omliggende "lusttuin" zijn op dat moment eigendom van Louis Claesen, winkelier te Genk. Bij de kadasterregistratie in 1990 werd de driezijdige uitbouw aan de noordzijde niet meer opgetekend, deze is echter op foto’s van 1995 nog aanwezig.

In 1995 vond er onder leiding van architect Jos Freson van het ontwerpbureau Universum een verbouwing plaats, waarbij de villa werd verbouwd van woning tot burelen en appartement en er een carport werd bijgebouwd. Volgens de plannen werd de binnenindeling op dit moment niet gewijzigd. De carport werd in 1997 door het kadaster in de zuidoostelijke hoek van het perceel geregistreerd. In 2002 werd er naar ontwerp van architect E. Bernaerdts aan de oostzijde een aanbouw van een travee toegevoegd met daarin een lift. Tevens werd er een buitenzwembad geplaatst. Na deze verbouwing werd nog de veranda aan de zuidzijde van de villa afgebroken en werd er tegen de zuidwestelijke hoek een muur geplaatst, als afscherming van het zuidelijk gelegen terras.

Villa van twee bouwlagen onder complexe leien bedaking, een combinatie van schilddak en afgewolfde zadeldaken met ver overstekende dakranden en puntvormige nokbekroningen. In het zuidelijk en het westelijk dakvlak werden in een recente fase dakramen geplaatst. De gevels zijn opgetrokken in beige geschilderd baksteenmetselwerk in kruisverband op een vernieuwde plint in blauwe hardsteen. De gevels van de uitbouw aan de oostzijde zijn vlak bepleisterd. Op het gelijkvloers korfboogvormige deur- en vensteropeningen, op de zolderverdieping kleinere rondboogvensters. Alle gevelopeningen hebben vlak afgewerkte hardstenen dorpels en impoststenen en diamantkopvormige hardstenen sluitstenen. Het schrijnwerk is overal vernieuwd, de vensters hebben een T-verdeling, de deuren zijn paneeldeuren met vast bovenlicht met roedeverdeling. Op het gelijkvloers bevindt zich aan de noord- en de westzijde een driezijdige erker, deze aan de westzijde wordt bekroond door een klein balkon met smeedijzeren balustrade. Aan de zuidzijde van de oostelijke uitbouw bevindt zich de toegang tot de kelder. In een recente fase werd er aan de zuidwestelijke hoek van de villa een vlak bepleisterde muur bijgebouwd. Hier werd het motief van de korfboogvormige deuropening met impost- en sluitstenen herhaald.

Het interieur van de villa bewaart nog grotendeels de oorspronkelijke indeling. Op het gelijkvloers zijn een aantal historische interieurelementen zoals granitovloeren, visgraatparket, schouwen en stucplafonds gaaf bewaard. Ook de houten trap bevindt zich nog op de oorspronkelijke plaats. Ondanks de verschillende renovaties bewaart deze villa nog een aantal kenmerken die typerend zijn voor de cottagestijl zoals een complexe leien bedaking met overstekende dakranden en een complex grondplan met verschillende uitbouwen en erkers. De renovatie zorgde echter ook voor een versobering. Door de toevoeging van een travee aan de oostzijde zijn de oorspronkelijke proporties verstoord.

  • Kadasterarchief Limburg, Mutatieschetsen Genk, afdeling I, sectie I, 1846/26; 1925/122, 1968/63; 1990/39; 1992/38; 1997/37.
  • Kadasterarchief Limburg, Leggers Genk, afdeling I, sectie I, artikels 284; 5428; 2618.
  • Stadsarchief Genk, Bouwdossiers 1995-355; 2002-59.

Auteurs: Fexer, Charlotte
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Villa [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/306500 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.