erfgoedobject

Dorpskom Vossem met Voervallei

bouwkundig geheel
ID
306519
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/306519

Juridische gevolgen

Beschrijving

Het dorpsgezicht van Vossem omvat zowel het landelijke gebied rondom de rivier Voer met op het einde van de waterweg een watermolen met molenaarswoning uit 1755, als de woonkern gevormd door het Dorpsplein met Sint-Pauluskerk waar de 18de-eeuwse Herberg In het Canon en Afspanning In de Posthoorn nog restanten zijn van de historische bebouwing. Beeldbepalend voor het centrum is verder het 19de-eeuwse Huis De Smeth met een uitgestrekte omhaagde tuin. Deze reikt tot aan de Voer; de daarachter liggende tuin van de pastorie eveneens. Zij vormen een integrerend deel van de Voervallei, die de determinerende landschappelijke component is van dit dorpsgezicht. De overbegroeiing van populieren vormt als het ware een doorzichtig scherm ten zuiden van de dorpskern.

Tevens werd de configuratie van het stratennet in hoge mate bepaald door het verloop van de Voer; de hoofdstraten lopen er evenwijdig mee. Ook door het hoogteverschil van de hellingen die de Voervallei vormen, wordt het dorpsgezicht nog aantrekkelijker. Het Hof der 12 Apostelen is eveneens opgenomen in het dorpsgezicht als één van de bewaarde historische hoevecomplexen die de streek kenmerken. Ze is gelegen aan het einde van de Kouter en aan het begin van de Lindebergstraat, dus in visuele relatie met de dorpskern. De merkwaardige oorspronkelijke voorgevel bevindt zich echter aan de zuidkant, waartoe men zich een toegang verschaft doorheen een hoge tuinmuur. Boven de rondboogingangsdeur (met zandstenen omlijsting en vlakke druiplijst) bevindt zich een gevelsteen met het jaar 1761. Nadat het gebouw in oostelijke richting werd uitgebreid en nadat er later nog stallen en schuren aan de noordkant (Lindebergstraat) werden opgetrokken, veranderde vermoedelijk de oorspronkelijke functie van het gebouw.

 • Onroerend Erfgoed, Digitaal beschermingsdossier DB000613, Parochiekerk Sint-Paulus en dorpskom van Vossem met de Voervallei (S.N. 1981).

Bron     : -
Auteurs :  Delannoye, Charlotte
Datum  : 2018


Relaties

 • Is deel van
  Dorpskom Tervuren en Warandepark

 • Is deel van
  Vossem

 • Omvat
  Dorpsplein

 • Omvat
  Elektriciteitscabine

 • Omvat
  Hof der 12 Apostelen

 • Omvat
  Huis De Smeth

 • Omvat
  Oorlogsmonument

 • Omvat
  Pastorie Sint-Paulusparochie

 • Omvat
  Sint-Hubertuskapel

 • Omvat
  Watermolen op de Voer


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Dorpskom Vossem met Voervallei [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/306519 (Geraadpleegd op 12-06-2021)