erfgoedobject

Burgerhuis

bouwkundig element
ID
306524
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/306524

Beschrijving

Deze burgerwoning in beaux-artsstijl werd in 1927 ontworpen in opdracht van Gustaaf Van Hecke, wonende in de Eendrachtstraat 66 te Gent. Van Hecke bezat een bedrijf voor de productie van waterdicht papier voor de export. Achter de woning werd in functie van dit bedrijf een overdekte binnenplaats en magazijn ingeplant, bereikbaar via de ruime inrijpoort. In het bouwdossier wordt geen architect of aannemer vermeld.

De woning valt op in de straat doordat ze met haar lagere bouwhoogte (twee bouwlagen) en haar half open bebouwing de gesloten gevelrij die zo kenmerkend is voor de straat doorbreekt.

De rijwoning telt twee bouwlagen onder een plat dak, onderverdeeld in een smalle deurtravee links en een brede venstertravee rechts. De lijstgevel staat op een lage natuurstenen plint en is bovenaan afgeboord door een zware geprofileerde kroonlijst, versierd met klossen en een muizentandfries. Ter hoogte van de rechtertravee is de kroonlijst getoogd, en bekroond met een centrale piron en twee zijornamenten. Het gevelvlak is bepleisterd, en voorzien van bossagevoegen in de rechtertravee van de gelijkvloerse bouwlaag en imitatievoegwerk op de overige geveldelen. Alle gevelopeningen zijn bovenaan in een onregelmatige gebogen vorm uitgevoerd, waarbij de gelijkvloerse openingen gevat zijn in een geprofileerde omlijsting en de openingen op de verdieping omboord zijn met een kraallijst.

De linkertravee van de gelijkvloerse bouwlaag bevat een deur met daarnaast een voetschraper, en de rechtertravee bevat een breed venster. De linkertravee van de verdieping bevat een raam met bovenlicht, en heeft een gecanneleerde versiering in de borstwering. De rechtertravee bevat een driezijdige erker, ondersteund door een geornamenteerde console. De borstweringen van de erkervensters bevatten gecanneleerde vlakken aan de zijkanten en een guirlande in het centrale vlak. De penanten tussen de erkervensters zijn uitgewerkt als ronde gecanneleerde kolommen met langs beide uiteinden een bolvorm, waarboven zich een voluut bevindt. De kroonlijst van de erker wordt ondersteund door voluten, en is op dezelfde manier uitgewerkt als de gevelkroonlijst, waaronder ook dezelfde bekronende ornamenten boven de vensterpenanten. Al het schrijnwerk is recent.

Rechts van de woning bevindt zich een laag doorritvolume naar de achterliggende koer met werkplaats, waarbij de gevel een identieke afwerking heeft als de woning. De houten garagepoort met twee vleugels is omlijst met een neoclassicistische geprofileerde omlijsting. Bovenaan is de gevel op identieke wijze afgewerkt zoals bij de getoogde kroonlijst boven de rechtertravee van de woning te zien is.

De architect voorziet de woning van een conventionele enkelhuisindeling. Via de voordeur in de linkertravee komt men in de inkomhal, die achteraan uitgeeft op de centrale trappartij die alle verdiepingen met elkaar verbindt. Rechts hiervan staat een ruime bureauruimte aan de straatzijde in enfilade met de eetplaats met veranda aan de tuinzijde. Achter de traphal is een opeenvolging aanwezig van een voorraadruimte, keuken, bijkeuken, wasruimte, kolenopslag en toilet. Boven deze achterbouw is nog een kamer met aansluitend sanitair ingericht, bereikbaar via het tussenbordes van de trappartij. Dit was vermoedelijk voor het personeel voorbehouden. De verdieping bevat aan de straatzijde een groot salon met badkamer daarnaast, beide bereikbaar via een sas. Langs de tuinzijde bevindt zich nog een slaapkamer die in verbinding staat met het salon. Op de originele grondplannen zijn ook de plafondtekeningen opgenomen, waaruit blijkt dat de representatieve ruimtes afgewerkt zijn met geprofileerde pleisterplafonds met centraal rozet, wat volledig in lijn ligt bij de stijl van de voorgevel. Van het achterliggende magazijn is geen planmateriaal beschikbaar.

  • Kadasterarchief Oost-Vlaanderen, Mutatieschetsen Gent, afdeling XIX (Sint-Amandsberg), 1928/58.
  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen Sint-Amandsberg, BA-SA, 1927/23772.

Auteurs :  De Caluwé, Carlo; Janssens, Karolien
Datum  :
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Burgerhuis [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/306524 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.