erfgoedobject

Gekoppelde neoclassicistische woningen en magazijn

bouwkundig element
ID
306529
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/306529

Beschrijving

De bouwaanvraag voor dit complex werd in 1886 ingediend door wasfabrikant Karel Storme-Delbeque. Zijn aanvraag omvatte de bouw van twee woningen met voorgevel aan de Mertensstraat (heden Reginald Warnefordstraat 32 en 34), en een bijgebouw gelegen aan de toen nog niet aangelegde Land van Waaslaan. Dit laatste was vermoedelijk bedoeld als opslagruimte voor de wasfabriek “K. Storme-Delbeque”, die al sinds 1858 bestond. Een twintigtal jaar later werden in 1908 de twee woningen tijdelijk samengevoegd en richtte de heer A. De Scheemaecker een stoomdrukkerij in de gebouwen op. Het magazijn (Land Van Waaslaan 99-99A) dateert in zijn huidige vorm vermoedelijk uit het vroege interbellum.

De woning Reginald Warnefordstraat 34 is opgevat als een dubbelhuis, de woning Reginald Warnefordstraat 32 als een enkelhuis. De eenheidsarchitectuur telt zes traveeën, twee bouwlagen en een mezzanine onder een pannen zadeldak met de nok parallel aan de straat, waarbij het dak van de minder diepe rechtse woning een lagere nok heeft. De bepleisterde en beschilderde lijstgevels staan op een geschilderde plint en worden bovenaan afgeboord door een houten geprofileerde kroonlijst op klossen en een tandlijst. Het gevelvlak wordt horizontaal geritmeerd door doorgetrokken hardstenen lekdrempels en schijnvoegen ter hoogte van de begane grond. Alle vensters zijn getoogd en op de verdiepingen gevat in een omlijsting, op de eerste verdieping met een decoratieve sluitsteen. Het houten schrijnwerk van de vensters en poort is origineel in nummer 34; het schrijnwerk is vernieuwd in nummer 32.

De woning Reginald Warnefordstraat 34 kreeg volgens de bouwplannen een dubbelhuisindeling met centraal een doorrit die toegang geeft tot het achteraan gelegen magazijn dat uitgeeft op de Land van Waaslaan. Aan de linkerzijde van de doorrit bevindt zich een één travee brede ruimte. Aan de rechterzijde van de doorrit bevindt zich centraal op het plan de trap die de verdiepingen bedient. Aan de straatzijde en achterzijde bevinden zich vermoedelijke leefruimtes. De achterste ruimte is onderkelderd. Van de bovenste verdiepingen is geen planmateriaal beschikbaar.

De woning Reginald Warnefordstraat 32 kreeg volgens de bouwplannen een enkelhuisindeling. Via de voordeur betreedt men de inkomhal waar een trap toegang geeft tot de verdiepingen. Aan de rechterzijde staat een salon aan de straatzijde in verbinding met de achterliggende leefruimte. Daarop aansluitend bevinden zich kleinere functionele ruimtes. Van de bovenste verdiepingen is geen planmateriaal beschikbaar.

Het magazijn Land van Waaslaan 99-99A telt twee bouwlagen onder een plat dak, afgesloten met een bakstenen attiekbalustrade. De uiterst sobere lijstgevel is opgebouwd uit rood baksteenparement op een blauwe hardstenen plint en is bovenaan afgeboord door een natuurstenen kroonlijst. De brede gevelpartij is ingedeeld in drie identieke traveeën, elk gevat binnen oplopende rechthoekige spaarvelden en lisenen. Elke travee heeft per bouwlaag een rechthoekig tweelicht met middenpost, lekdrempel en gemetselde onderdorpel, onder een ijzeren I-latei met rozetten. Op de gelijkvloerse verdieping is er telkens een ontlastingsboog in het metselwerk boven de latei uitgewerkt. Alle vensterschrijnwerk is vernieuwd. De linkertravee bevat de enige toegang tot het magazijn, vormgegeven als een rechthoekige drieledige houten poort onder een vast bovenlicht en een geprofileerde waterlijst met tandlijst.

  • Kadasterarchief Oost-Vlaanderen, Mutatieschetsen Gent, afdeling XIX (Sint-Amandsberg), sectie C, 1886/28.
  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen Sint-Amandsberg, BA-SA/1885/65/A.
  • POELMAN R. 1996: Terugblik op Sint-Amandsberg, Oostakker, 348.

Bron     : -
Auteurs :  De Caluwé, Carlo, Janssens, Karolien, Rogiest, Tamara
Datum  : 2020


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gekoppelde neoclassicistische woningen en magazijn [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/306529 (Geraadpleegd op 14-06-2021)