erfgoedobject

Burgerhuis in neotraditionele stijl

bouwkundig element
ID
306575
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/306575

Beschrijving

Deze burgerwoning werd in 1941 in neotraditionele stijl ontworpen door architect Edgar Celie, woonachtig in de Gentbruggestraat 37 in Sint-Amandsberg. De opdrachtgever was Hubert Van Herweghe - Wenstenraad, handelaar in kolen (import en export) en wonende in de Weldadigheidstraat 41 Gent. De handelsfunctie van de eigenaar wordt in de geveltop verbeeld door een zeilschip.

Architect Celie heeft meerdere burgerwoningen ontworpen in de Victor Braeckmanlaan. In zijn oeuvre komen we voor zover bekend vooral de beaux-artsstijl tegen en elementen uit de art deco.

De keuze van de architect voor cottage-elementen in een neotraditionele gevel valt op in de straat, waar we verder overwegend stijlelementen uit de art deco en modernisme zien. Enkel woningnummers 155 en 157 naar ontwerp van respectievelijk Ernest Snoeck en Emile De Nil bevatten ook elementen uit de cottagestijl geïntegreerd in een neotraditioneel ontwerp. Typische elementen hierbij zijn de puntgevel met imitatievakwerk, de erker, het verfijnd uitgewerkte, gedecoreerde schrijnwerk en de glas-in-loodruitjes in heterogeen vormgegeven muuropeningen.

De burgerwoning telt twee ongelijke traveeën en drie bouwlagen onder een pannen zadeldak met de nok parallel met de straat. Het gevelvlak is opgebouwd uit bruin baksteenparement op een hardstenen plint en combineert een punt- met een lijstgevel, bekroond door een zware, geprofileerde houten kroonlijst. De woning bevat rechthoekige openingen met houten schrijnwerk, ingevuld met glas in lood. Hoewel de architect ervoor gekozen heeft alle gevelopeningen verschillend vorm te geven, kan gezien worden dat alle vensters een versierde bepleisterde omlijsting hebben en een dorpel die gedragen wordt door gesculpteerde consoles. De gevel wordt gedomineerd door de brede venstertravee die aan de rechterzijde als risaliet licht uitkraagt en bekroond is met een beeldbepalende puntgevel met geprofileerde houten omlijsting. Alle vensters in deze travee bevatten hetzelfde drieledige raam met versierde zware stijlen en een vast centraal gedeelte zonder glas in lood. Het gelijkvloerse venster is omlijst met een vlakke bepleistering en wordt overkraagd door de erker van de eerste verdieping. Deze wordt ondersteund door een getrapte bepleisterde console en wordt aan de zijkanten boven de bakstenen borstwering afgeboord door stijlen met houtsnijwerk. Ook de houten latei boven de vensterpartij bevat houtsnijwerk en is daarboven afgeschermd door een leien dak. Het venster van de tweede verdieping is lager uitgewerkt en is bekroond door een geprofileerde lijst. Het gevelveld in de puntgevel is volledig bepleisterd en is onderverdeeld in ruiten, waarbij centraal een bas-reliëf van een zeilschip uitgewerkt is. De poorttravee aan de linkerzijde betreft een lijstgevel onder houten bakgoot met geprofileerde boordplank en bevat beneden een drieledige houten poort met bepleisterde omlijsting. De beglaasde vlakken van de poort zijn afgeschermd met smeedijzeren grilles. Op de verdieping is in de rechthoekige gevelopening met geprofileerde bekroning een rondboogdeur binnen vast houten kader met houtsnijwerk uitgewerkt, afgesloten door een smeedijzeren balustrade. De tweede verdieping bevat een rondboogvenster met enkelvoudig raam.

De linkertravee van de woning wordt over de volledige diepte ingenomen door een doorrit die via de poorttravee de straat met de achterliggende koer verbindt. Aan de rechterkant kan vanuit deze doorrit de centrale traphal betreden worden die alle verdiepingen verbindt. Deze ruime traphal bevindt zich in de rechtertravee, die aan de straatkant ingenomen wordt door een receptieruimte voor klanten van de kolenhandelaar. Achter de traphal is een opeenvolging van eetplaats, veranda met ronde dakkoepel en achterkeuken met keldertrapje terug te vinden. Gezien het ontbreken van een salon op de plannen kan vermoed worden dat de veranda de functie van een van deze ruimtes vervulde. De verdiepingen zijn identiek ingedeeld, waarbij de traphal met berging de twee kamers aan de straatzijde scheiden van de twee kamers aan de tuinzijde. Verder is de woning deels onderkelderd.

  • Kadasterarchief Oost-Vlaanderen, Mutatieschetsen Gent, afdeling XIX (Sint-Amandsberg), 1927/64.
  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen Sint-Amandsberg, BA-SA, 1941/6158.

Bron     : -
Auteurs :  De Caluwé, Carlo, Janssens, Karolien
Datum  : 2019


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Burgerhuis in neotraditionele stijl [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/306575 (Geraadpleegd op 15-06-2021)