erfgoedobject

Residenties Te Lande en Rozengaard

bouwkundig element
ID
306583
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/306583

Beschrijving

Residenties Te Lande en Rozengaard vormen één blok van twee appartementsgebouwen, ontworpen in laatmodernistische stijl in 1968 door architect Guido Haghenbeek, wonende in de Ankerstraat 14 te Gent. Opdrachtgever was het Vennootschap nv. Bouwwerken van Kerckhove – Gilson, gevestigd in Minnemeers 2, Gent.

Over het oeuvre van G. Haghenbeek is tot op heden weinig bekend. Van zijn hand kennen we verder de drie modernistische appartementsgebouwen, Esplanada, Scaldis en Belvedere aan het E3-plein te Ledeberg uit 1970.

Dit blok met twee appartementsgebouwen bevindt zich in het minder dicht bebouwde deel van de Victor Braeckmanlaan, verwijderd van de aaneengesloten interbellumbebouwing. Tussen en rondom dit blok en een tweede niet besproken blok werd in de ontwerpen beplanting voorzien, waardoor er een beperkte groene zone gecreëerd werd. Het gebouw wordt langs alle zijden op het perceel omgeven door begroeiing. Aan de linkerkant leidt een weg naar de achterzijde van het gebouw, daar toegang gevend tot de reeks garagepoorten in de sokkel. Aan de voorzijde leiden twee toegangspaadjes vanaf de straat via kleine trappartijen naar beide inkomhallen van het gebouw, die zich onder het maaiveld bevinden.

Het appartementsgebouw is opgevat als een vrijstaand monumentaal rechthoekig volume, volledig in lijn met de opvattingen van het modernisme. Het telt acht bouwlagen onder een uitkragend plat dak, en herbergt in totaal twee en veertig appartementen. Alle verdiepingen, op de gelijkvloerse na, zijn identiek, waarbij het dakvlak op elke verdieping ritmisch herhaald wordt als vloerplaat en plaats biedt aan balkons voor de teruggetrokken, volledig beglaasde verdiepingsgevels. Dit ritme wordt langs in de straatgevel en rechtergevel onderbroken door een drie traveeën tellend, vlak gevelvlak. Deze gevelelementen zorgen met hun doorlopende penanten voor verticale accenten in het ontwerp. De linkergevel, ten westen, bestaat daarentegen volledig uit een sober vlak gevelvlak zonder uitkragende balkons.

De gelijkvloerse straatgevel is volledig bekleed met kunststenen panelen, waarin op regelmatige afstand bandvensters met hoge borstwering aangebracht zijn, ter verlichting van de achterliggende bergruimtes. Aan beide uiteinden van de gevel bevindt zich een beglaasde inkomdeur, waarop de naam van de residentie gegraveerd staat: "TE LANDE" links en "ROZENGAARD" rechts.

Alle gevels van de verdiepingen zijn afgewerkt met kunststenen panelen, op de terugwijkende wanden na. Deze zijn opgebouwd uit bruin baksteenmetselwerk en bevatten grote rechthoekige vensterpartijen, waarbij telkens per terras een beglaasde balkondeur uitgewerkt is. Al het schrijnwerk bestaat uit hout waarbij aluminium glaslatten voor een geaccentueerde omkadering van de beglaasde vlakken zorgt. De balkons zijn afgesloten met uniforme getraliede aluminium balustrades, die door hun vormgeving voor een hoge graad van transparantie zorgen in het gevelgeheel. De gesloten verticale gevelpartijen hebben doorlopende, met kunststenen panelen afgewerkte penanten, waartussen zich telkens per verdieping een venster bevindt. De gevelvlakken boven en onder elk venster zijn afgewerkt met blauw geglazuurde bakstenen, die een bij het modernisme passend kleuraccent aan het gebouw geven.

De gelijkvloerse verdieping doet dienst als gemeenschappelijke sokkel van het gebouw, die plaats biedt aan alle functionele ruimtes. Aan de achterzijde is een reeks garages en technische ruimtes ingericht. De overige oppervlakte van de benedenverdieping wordt volledig ingenomen door bergruimtes. Elke unit in het gebouw beschikt over een private bergruimte. De verticale circulatie verloopt via twee aparte trap- en liftkokers die alle verdiepingen met elkaar verbinden en bereikbaar zijn via de inkomhallen achter de voordeuren.

Elke verdieping is identiek opgebouwd en bevat telkens zes appartementen met één of twee slaapkamers, waarbij elke trap- en liftkoker aangesloten is op drie appartementen per verdieping. De verschillende units zijn op de originele plannen aangeduid als letter 'A' tot 'F'. De units A bevinden zich links achteraan en hebben een centrale hal die toegang geeft tot een slaapkamer, woonkamer en keuken langs de gevels en een vensterloze badkamer. Type B bevindt zich links vooraan aan de straatkant en is het exacte spiegelbeeld van type A. Type C bevindt zich centraal op de verdiepingsvloer en heeft een inkomhal die toegang geeft tot de keuken en woonkamer langs de straatzijde en twee slaapkamers, berging, badkamer en apart toilet aan de achterzijde. Type D is het exacte spiegelbeeld van type C, deze worden van elkaar gescheiden door een rechte scheidingsmuur. Type E bevindt zich aan de rechterkant van de straatzijde en heeft een inkomhal die uitgeeft op een slaapkamer aan de rechterzijde en een woonkamer, keuken, badkamer, apart toilet en tweede slaapkamer langs de straatzijde. Type F bevindt zich aan de rechterkant van de achterzijde en heeft een inkomhal die uitgeeft op een keuken aan de rechterzijde en de woonkamer, twee slaapkamers, badkamer en apart toilet aan de achterzijde.

  • Kadasterarchief Oost-Vlaanderen, Mutatieschetsen Gent, afdeling XIX (Sint-Amandsberg), 1970/34.
  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen van particuliere woningen, G12, 1968/SA/018, 1968/SA/141, 1968/SA/142.
  • KINT S. 2013: De toepassing van het hoogbouwconcept in Gent in de sociale en private sector (1945 – 1973): een vergelijkende studie, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Universiteit Gent, Vakgroep Architectuur en Stedenbouw, 81.

Bron     : -
Auteurs :  De Caluwé, Carlo, Janssens, Karolien
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Residenties Te Lande en Rozengaard [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/306583 (Geraadpleegd op )