Pastorie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Ieper
Deelgemeente Brielen
Straat Veurnseweg
Locatie Veurnseweg 173, Ieper (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Ieper (actualisaties: 01-08-2008 - 31-08-2008).
  • Adrescontrole Ieper (adrescontroles: 08-02-2008 - 11-02-2008).
  • Inventarisatie Ieper (geografische inventarisatie: 01-01-1987 - 31-12-1987).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pastorie

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Aan de straat gelegen pastorie met voortuintje; laatst genoemde afgezet door middel van laag bakstenen muurtje met ijzeren hek voorzien van eucharistische motieven. Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (mechanische pannen) naar ontwerp van architecten Fernand Petit en Jacques Obozinski (Brussel) van 1920, volgens bouwaanvraag. Baksteenbouw op gecementeerde plint. Middenrisaliet met gecementeerd (?) rondboognisje op consooltjes, boven de deur. Gevelritmering door middel van spaarvelden tussen hoek- en middenlisenen, waarin rechthoekige vensters onder strek. Rechthoekige deur met bovenlicht in geriemde gecementeerde omlijsting onder kroonlijstje. Lagere aanbouwsels tegen zijgevels.

  • Algemeen Rijksarchief, Dienst der Verwoeste Gewesten, 4216.

Bron: Delepiere A.-M., Huys M. & Lion M. 1987: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Ieper, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Delepiere, Anne Marie; Huys, Martine & Lion, Mimi

Datum tekst: 1987

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Veurnseweg (Brielen)

Veurnseweg (Ieper)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.