erfgoedobject

Stadskern Halle

bouwkundig geheel
ID: 306592   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/306592

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Halle
  Deze bescherming is geldig sinds 17-10-1994

Beschrijving

Halle is gelegen ten zuidwesten van Brussel, op de linkeroever van de Zenne. Het stadscentrum vertoont een langgerekte cirkelvorm doorkruist door een S-vormige hoofdader (Basiliekstraat – Grote Markt – Brusselsesteenweg) waarlangs de belangrijkste functies (kerk, stadhuis, winkels) zijn gegroepeerd. Deze as wordt ter hoogte van de Basiliekstraat gekruist door de in 1953 gedempte Zennearm (Vuurkruisenlaan – Molenborre) en de Zenne die de zuidgrens vormt van de oude binnenstad.

De vier belangrijkste invalswegen (Basiliekstraat, Bergensesteenweg, Ninoofsesteenweg en Brusselsesteenweg) verwijzen naar evenveel verdwenen stadspoorten (Bospoort, Bergenpoort, Sint-Catharinapoort en Brusselsepoort). Als gevolg van de verbreding en rechttrekking van de toegangswegen tijdens het Oostenrijkse bewind verloren de stadswallen en –poorten al in de 18de eeuw hun betekenis, hoewel ze slechts geleidelijk uit het straatbeeld verdwenen. Het tracé van de opeenvolgende omwallingen is echter nog steeds herkenbaar aan het boogvormige verloop van straten met typische namen zoals Vestingsstraat, Sint-Katharinavest, Korte Vest en Arkenvest.

Een vergelijking van het plan van Deventer (1550) en de Ferrariskaart (1771-1778) met de huidige toestand leert dat het middeleeuwse stratenpatroon relatief goed bewaard bleef. Typerend voor Halle is het vrij kleine centrum met sterk aaneengesloten bebouwing en het ontbreken van een echt plein. De Grote Markt is in feite een verbreding van de hoofstraat ter hoogte van de kerk en het stadhuis, terwijl het Oudstrijdersplein en het Possozplein relatief recente creaties zijn.

De industriële en economische expansie en de hiermee gepaard gaande demografische groei sinds het midden van de 19de eeuw resulteerde in een verder dichtbouwen van de oude binnenstad en een verkleinen van de wooneenheden. Op de gesloopte stadswallen verrezen identieke rijen arbeiderswoningen, terwijl op de terreinen van de talrijke schuttersgilden onder meer de meisjesschool van de zusters van het Heilig Hart (Parklaan, Handboogstraat) en de villa van de industrieel van Volsem (Basiliekstraat) werden opgetrokken.

De grote 19de-eeuwse infrastructuurwerken (spoorweg, kanaal, nieuwe steenweg Brussel-Bergen) waren perifere ingrepen die de oude binnenstad vrijwel onberoerd lieten. In de onmiddellijke omgeving van de oude stad ontstonden nieuwe wijken met een vrijwel homogene bebouwing van eclectische of neoclassicistisch geïnspireerde burgerwoningen.

Het stadssilhouet van Halle wordt in eerste instantie bepaald door de overwegend gotische Sint-Martinuskerk met barokke lantaarn, waarnaar de belangrijkste wegen convergeren. De bebouwing van de binnenstad weerspiegelt hoofdzakelijk de economische bloei in de tweede helft van de 18de eeuw en in de 19de eeuw. Oudere bebouwing treft men slechts uitzonderlijk aan, tenzij in sterk verbouwde vorm, waarbij het oorspronkelijke silhouet met steile dakhelling schuilgaat achter een meestal bepleisterde voorzetgevel. De 18de eeuw is relatief goed vertegenwoordigd met een aantal rococo-gevels en –portieken alsook enkele merkwaardige classicistische gevels in blauwe hardsteen. Naast de talrijke statige neoclassicistische of eclectisch geïnspireerde burgerhuizen zijn het vooral de grote industriële vestigingen zoals de mouterij Van Roye, de brouwerij La Tour d’Or of de Molenborre die de 19de eeuw gestalte gaven. Opvallend is het gering aantal religieuze gebouwen die in deze periode in de binnenstad werden gebouwd.

 • Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Beschermingsdossier DB000065, Stadskern Halle (PAESMANS G. 1993), doos 21.08 map 2252.
 • DE MAEGD C. & VAN AERSCHOT S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.
 • EVERAERT L. & BOUCHERY J. 1874: Geschiedenis der stad Halle, Halle.
 • S.N. s.d.: Gedenkschriften van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Halle s.l.
 • S.N. s.d.: Facetten van het bouwkundig erfgoed I, s.l.
 • S.N. 1978: Stadsgezichten: Diest, Halle, Kortrijk, Veurne, Gent, s.l.

Bron     : -
Auteurs :  Foubert, Annemie
Datum  : 2013


Relaties

 • Is deel van
  Halle
  Halle (Halle)

 • Omvat
  18de-eeuwse deuromlijsting
  Bergensesteenweg zonder nummer (Halle)

 • Omvat
  Arbeiderswoning
  Korte Vest 20 (Halle)

 • Omvat
  Arbeiderswoningen
  Dekenstraat 17, 19 (Halle)

 • Omvat
  Breedhuis
  Volpestraat 12 (Halle)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Bergensesteenweg zonder nummer (Halle)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Dekenstraat 13, 15 (Halle)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Hoornstraat 2, 2B (Halle)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Sint-Katharinavest 2 (Halle)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Bergensesteenweg 13 (Halle)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Bergensesteenweg 15 (Halle)

 • Omvat
  Burgerhuizen
  Joseph Possozplein 6, 7 (Halle)

 • Omvat
  Grote Markt
  Grote Markt (Halle)

 • Omvat
  Herenhuis
  Dekenstraat 20 (Halle)

 • Omvat
  Herenhuis
  Korte Vest 12 (Halle)

 • Omvat
  Hoekhuis
  Basiliekstraat 1 (Halle)

 • Omvat
  Hoekhuis
  Beestenmarkt 5, 6 (Halle)

 • Omvat
  Hoekhuis
  Klinkaert 21 (Halle)

 • Omvat
  Hotel La Cloche
  Kardinaal Cardijnstraat 5, 6 (Halle)

 • Omvat
  Houten winkelpui
  Brusselsesteenweg 11 (Halle)

 • Omvat
  Houten winkelpui
  Klinkaert 21 (Halle)

 • Omvat
  Houten winkelpui
  Brusselsesteenweg 4 (Halle)

 • Omvat
  Houten winkelpui
  Brusselsesteenweg 13 (Halle)

 • Omvat
  Jezuïetencollege
  Kardinaal Cardijnstraat 7 (Halle)

 • Omvat
  Kapel Mariahof
  Dekenstraat zonder nummer (Halle)

 • Omvat
  Poortomlijsting
  Basiliekstraat 89 (Halle)

 • Omvat
  Postgebouw
  Kardinaal Cardijnstraat 9 (Halle)

 • Omvat
  Recolettenklooster
  Nieuwstraat 13, Volpestraat 25 (Halle)

 • Omvat
  Rijhuis
  Basiliekstraat 52 (Halle)

 • Omvat
  Rijhuis
  Bergensesteenweg 5 (Halle)

 • Omvat
  Rijhuis
  Bergensesteenweg 7, 9 (Halle)

 • Omvat
  Stadswoning
  Basiliekstraat 15 (Halle)

 • Omvat
  Stadswoning
  Basiliekstraat 17 (Halle)

 • Omvat
  Stadswoning
  Basiliekstraat 19, 21 (Halle)

 • Omvat
  Stadswoning
  Basiliekstraat 28 (Halle)

 • Omvat
  Stadswoning
  Basiliekstraat 65 (Halle)

 • Omvat
  Stadswoning
  Basiliekstraat 77, 79 (Halle)

 • Omvat
  Stadswoning
  Dekenstraat 2, 4 (Halle)

 • Omvat
  Stadswoning
  Dekenstraat 5 (Halle)

 • Omvat
  Stadswoning
  Dekenstraat 7 (Halle)

 • Omvat
  Stadswoning
  Klinkaert 15 (Halle)

 • Omvat
  Stadswoning
  Maandagmarkt 1 (Halle)

 • Omvat
  Stadswoning
  Sollenbeemd 11 (Halle)

 • Omvat
  Stadswoning
  Bergensesteenweg 2 (Halle)

 • Omvat
  Stadswoning
  Bergensesteenweg 4 (Halle)

 • Omvat
  Stadswoning
  Brusselsesteenweg 5 (Halle)

 • Omvat
  Stadswoning
  Brusselsesteenweg 49 (Halle)

 • Omvat
  Stadswoning
  Volpestraat 17, 19 (Halle)

 • Omvat
  Stadswoning
  Volpestraat 36 (Halle)

 • Omvat
  Stadswoning Au Cheval Noir
  Bergensesteenweg 10 (Halle)

 • Omvat
  Stadswoning met klokgevel
  Basiliekstraat 59 (Halle)

 • Omvat
  Stadswoning met trapgevel
  Basiliekstraat 49 (Halle)

 • Omvat
  Stadswoningen
  Basiliekstraat 33, 35 (Halle)

 • Omvat
  Stadswoningen
  Basiliekstraat 36, 38, 40 (Halle)

 • Omvat
  Stadswoningen
  Basiliekstraat 69, 71, 73 (Halle)

 • Omvat
  Stadswoningen
  Klinkaert 8, 10 (Halle)

 • Omvat
  Tweeverdiepingshuis
  Vuurkruisenstraat 8 (Halle)

 • Omvat
  Woonhuis
  Basiliekstraat 6 (Halle)

 • Omvat
  Woonhuis
  Basiliekstraat 63 (Halle)

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Stadskern Halle [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/306592 (Geraadpleegd op 23-07-2019)