Dorpskom Wambeek

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ bouwkundig geheel

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Ternat
Deelgemeente Wambeek
Straat Pol de Montstraat, Langestraat, Doelstraat, Potgieter, Bollestraat
Locatie Bollestraat, Doelstraat, Langestraat, Pol de Montstraat, Potgieter (Ternat)
Status (deels) bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Omzetten van geografische fiches (01-10-2018 - 31-12-2018).

Juridische gevolgen

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Wambeek

Deze bescherming is geldig sinds 16-10-1980.

Beschrijving

De dorpskom van Wambeek heeft nog steeds een kleinschalig karakter en oude stratenstructuur met enkele beeldbepalende monumenten.

De dorpskom werd gevestigd volgens een klassiek patroon, aan de samenloop van twee beken. Het dorp heeft een ronde vorm, beïnvloed door de loop van de beek. De bewoning situeert zich rond twee kernen: een centraal complex rond de kerk en een brede ring daarrond. De eerste kern is vermoedelijk gegroeid rond de kerk. De plaats van de kerk verwijst duidelijk naar het centrum van een zuiver landbouwareaal zonder knooppunt van belangrijke wegen. Wambeek bleef zeer lang de zetel van de schepenbank en heerlijkheid en was belangrijker dan de naburige gemeenten Ternat en Sint-Katherina-Lombeek

Dorp met bewaard kleinschalig karakter en oude stratenstructuur, die de configuratie van het dorp bepalen: open ruimte wisselen af met bebouwing. De dorpskom heeft enkele beeldbepalende monumenten: de kerk met kerkhofmuur, de pastorie en een L-vormige hoeve.

Bron: Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Beschermingsdossier DB000579, Dorpskom Wambeek (S.N. 1980).

Datum tekst: 1980

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Wambeek

Wambeek (Ternat)

omvat Geboortehuis van Pol de Mont

Pol de Montstraat 11, Ternat (Vlaams-Brabant)

omvat Hoeve in L-vorm

Pol de Montstraat 2, Ternat (Vlaams-Brabant)

omvat Onze-Lieve-Vrouwekapel

Langestraat zonder nummer, Ternat (Vlaams-Brabant)

omvat Parochiekerk Sint-Remigius met ommuurd kerkhof

Pol de Montstraat zonder nummer, Ternat (Vlaams-Brabant)

omvat Pastorie Sint-Remigiusparochie

Pol de Montstraat 5, Ternat (Vlaams-Brabant)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.