erfgoedobject

Dorpskom Wambeek

bouwkundig geheel
ID: 306601   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/306601

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Wambeek
  Deze bescherming is geldig sinds 16-10-1980

Beschrijving

De dorpskom van Wambeek heeft nog steeds een kleinschalig karakter en oude stratenstructuur met enkele beeldbepalende monumenten.

De dorpskom werd gevestigd volgens een klassiek patroon, aan de samenloop van twee beken. Het dorp heeft een ronde vorm, beïnvloed door de loop van de beek. De bewoning situeert zich rond twee kernen: een centraal complex rond de kerk en een brede ring daarrond. De eerste kern is vermoedelijk gegroeid rond de kerk. De plaats van de kerk verwijst duidelijk naar het centrum van een zuiver landbouwareaal zonder knooppunt van belangrijke wegen. Wambeek bleef zeer lang de zetel van de schepenbank en heerlijkheid en was belangrijker dan de naburige gemeenten Ternat en Sint-Katherina-Lombeek

Dorp met bewaard kleinschalig karakter en oude stratenstructuur, die de configuratie van het dorp bepalen: open ruimte wisselen af met bebouwing. De dorpskom heeft enkele beeldbepalende monumenten: de kerk met kerkhofmuur, de pastorie en een L-vormige hoeve.


Bron     : Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Beschermingsdossier DB000579, Dorpskom Wambeek (S.N. 1980).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed
Datum  : 1980


Relaties

 • Omvat
  Geboortehuis van Pol de Mont

 • Omvat
  Hoeve in L-vorm

 • Omvat
  Onze-Lieve-Vrouwekapel

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Remigius met ommuurd kerkhof

 • Omvat
  Pastorie Sint-Remigiusparochie

 • Is deel van
  Wambeek

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Dorpskom Wambeek [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/306601 (Geraadpleegd op 24-11-2020)