erfgoedobject

Dorpskom Wambeek

bouwkundig geheel
ID: 306601   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/306601

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Wambeek
  Deze bescherming is geldig sinds 16-10-1980

Beschrijving

De dorpskom van Wambeek heeft nog steeds een kleinschalig karakter en oude stratenstructuur met enkele beeldbepalende monumenten.

De dorpskom werd gevestigd volgens een klassiek patroon, aan de samenloop van twee beken. Het dorp heeft een ronde vorm, beïnvloed door de loop van de beek. De bewoning situeert zich rond twee kernen: een centraal complex rond de kerk en een brede ring daarrond. De eerste kern is vermoedelijk gegroeid rond de kerk. De plaats van de kerk verwijst duidelijk naar het centrum van een zuiver landbouwareaal zonder knooppunt van belangrijke wegen. Wambeek bleef zeer lang de zetel van de schepenbank en heerlijkheid en was belangrijker dan de naburige gemeenten Ternat en Sint-Katherina-Lombeek

Dorp met bewaard kleinschalig karakter en oude stratenstructuur, die de configuratie van het dorp bepalen: open ruimte wisselen af met bebouwing. De dorpskom heeft enkele beeldbepalende monumenten: de kerk met kerkhofmuur, de pastorie en een L-vormige hoeve.


Bron     : Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Beschermingsdossier DB000579, Dorpskom Wambeek (S.N. 1980).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed
Datum  : 1980


Relaties

 • Is deel van
  Wambeek
  Wambeek (Ternat)

 • Omvat
  Geboortehuis van Pol de Mont
  Pol de Montstraat 11 (Ternat)

 • Omvat
  Hoeve in L-vorm
  Pol de Montstraat 2 (Ternat)

 • Omvat
  Onze-Lieve-Vrouwekapel
  Langestraat zonder nummer (Ternat)

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Remigius met ommuurd kerkhof
  Pol de Montstraat zonder nummer (Ternat)

 • Omvat
  Pastorie Sint-Remigiusparochie
  Pol de Montstraat 5 (Ternat)

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Dorpskom Wambeek [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/306601 (Geraadpleegd op 20-08-2019)