Pachthof bij het kasteel van Boechout

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Wemmel
Deelgemeente Wemmel
Straat Kruidtuinlaan
Locatie Kruidtuinlaan 2, Wemmel (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Wemmel (adrescontroles: 01-07-2008 - 01-07-2008).
  • Herinventarisatie Wemmel (geografische herinventarisatie: 01-01-2006 - 31-12-2006).

Juridische gevolgen

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Nationale Plantentuin van België

Deze bescherming is geldig sinds 09-08-1967.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Nationale Plantentuin van België

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Pachthof van 1853-1854, bestaande uit losse bestanddelen rondom een gekasseid erf.

De plantentuin van Meise is gegroeid uit de samensmelting van twee historische domeinen. Om redenen van samenhang en relevantie wordt de algemene historiek en ontwikkelingsgeschiedenis weergegeven in Domein van de Nationale Plantentuin. De aanwezige gebouwen met erfgoedwaarde worden afzonderlijk behandeld, hoewel de uitwerking bijgevolg beperkt blijft tot de beschrijving van de huidige toestand.

In het verlengde van de toegangspoort aan de J.Van Gijsellaan, verder in noordelijke richting, bevindt zich het pachthof bestaande uit verschillende vrijstaande gebouwen rond een gekasseid erf. Het woonhuis ten noordoosten, de stal ten zuidoosten en het karrenhuis ten zuiden werden opgetrokken in 1853-1854 (zie gevelstenen) in een voor die periode typische decoratieve en kleurrijke baksteenbouw. Rechthoekige volumes van één bouwlaag opgetrokken uit rode baksteen met opgelegde voeg, gebruik van kalkzandstenen voor de plint, muurbanden, sluit- en gevelstenen en decoratieve verwerking van gesinterde baksteen voor onder meer de uitspringende boogfries en dito venster- en deuromlijstingen, onder leien schilddaken (woonhuis en stal) en ontdubbeld pannen zadeldak (karrenhuis). Het woonhuis is voorzien van een flankerende twee bouwlagen hoge toren onder leien tentdak, een neogotische tudorboogvormige deuromlijsting en een neorenaissance cartouche, beiden in kalkzandsteen. De overige gebouwen zijn van recentere datum.

  • Website Nationale Plantentuin van België: www.br.fgov.be., (geraadpleegd op 28 september 2009).

Bron: Van Damme M. met medewerking van Kennes H. & Steyaert R. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Wemmel, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB10, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Van Damme, Marjolijn

Datum tekst: 2006

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Domein van de Nationale Plantentuin van België

Nieuwelaan zonder nummer (Meise), J.Van Gijsellaan zonder nummer, Kruidtuinlaan 2 (Wemmel)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.