erfgoedobject

Dorpskom Afsnee

bouwkundig geheel
ID: 306634   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/306634

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Afsneedorp
  Deze bescherming is geldig sinds 30-05-1996

Beschrijving

De straat 'Afsneedorp' met haar U-vormig verloop en twee aftakkingen naar de Leie, het oude veer langs het kerkhof en het huidige veer bij de herberg de "Nénuphar", vormt het centrum van het kleine, zeer typische landelijke en schilderachtig gelegen dorp. Kerk met omringend kerkhof, pastorie en voormalig heerlijk verblijf van Daerupt behoorden tot het einde van het ancien régime aan de Gentse Sint-Pietersabdij. Enkele kleinschalige dorpshuizen, het schooltje en de deels behouden oude herberg van de “Nénuphar” met veer refereren nog aan de 19de-eeuwse – vroeg-20ste-eeuwse dorpssfeer.

De pastorie van Afsnee kan als prototype gelden van de typisch 18de-eeuwse pastoriegebouwen die in opdracht van de Gentse Sint-Pietersabdij gebouwd werden. Met haar twee bouwlagen hoge volume en dubbelhuisopstand van zes traveeën, teruggetrokken achter een hoge bakstenen muur, domineert zij de lage dorpshuisjes. Ze kreeg haar huidige uitzicht circa 1769 toen, in opdracht van abt Gudwalus Seiger door de bouwmeester J. Van Duerne van de abdij de bestaande pastorie uitgebreid en aangepast werd. Zowel exterieur als interieur zijn in een sobere classicistische stijl uitgevoerd.


Bron     : Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO001016, Afsneedorp (VAN DEN BOSSCHE H. 1994).
Auteurs : Van den Bossche, Hedwig
Datum  : 1994


Relaties

 • Is deel van
  Afsneedorp
  Afsneedorp (Gent)

 • Omvat
  Landhuis Daerupt
  Afsneedorp 16 (Gent)

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Jan-Baptist
  Afsneedorp zonder nummer (Gent)

 • Omvat
  Pastorie Sint-Jan Baptistparochie met ommuurde tuin
  Afsneedorp 9 (Gent)

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Dorpskom Afsnee [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/306634 (Geraadpleegd op 19-06-2019)