Stadsgezicht Prinses Clementinalaan

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ bouwkundig geheel

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Prinses Clementinalaan
Locatie Prinses Clementinalaan (Gent)
Status (deels) bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Omzetten van geografische fiches (01-10-2018 - 31-12-2018).

Juridische gevolgen

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Prinses Clementinalaan

Deze bescherming is geldig sinds 10-11-1995.

Beschrijving

Het nieuwe Sint-Pietersstation werkte stimulerend op de ontwikkeling van de nieuwe wijk eromheen. In de convergerende straten wisselen kleinhandel en horeca af met burgerhuizen in variërende bouwtrant met overwegend art-nouveau-inslag.

Eén van de belangrijkste straten van de wijk waar de nieuwe stijl in de architectuur het beste vertegenwoordigd wordt is de Prinses Clementinalaan. De straat werd ingetrokken circa 1905 als verbinding tussen het Parkplein met het eerste station en het te bouwen Sint-Pietersstation aan het nieuwe stationsplein, het Koningin Maria Hendrikaplein. Het werd een ruime beboomde laan, thans beplant met Meelbes en lage struiken als wortelbescherming, parallel aan de verhoogde spoorwegberm met bij K.B. vastgelegde voortuintjes afgesloten door sierlijke smeedijzeren hekken. Naast talrijke mooie art-nouveauhuizen komen eenvoudigere rijhuizen voor met eveneens geglazuurde parementen verlevendigd met kleurige banden, arduinen kordons, markerende houten erkers en sporadisch een faiencetegeltableau. Ook de architectuur van het Interbellum met voorbeelden in Art Deco of zakelijke baksteenstijl aansluitend bij de Amsterdamse School is duidelijk vertegenwoordigd (onder meer de nummers 94-106, 112, 114-120, 183-185).

Bron: Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO001011, Sint-Pietersstation, leiplatanen, hotel Flandria Palace en woningen met omgeving (VAN DEN BOSSCHE, H. 1992).

Auteurs: Van den Bossche, Hedwig

Datum tekst: 1992

Relaties

maakt deel uit van Prinses Clementinalaan

Prinses Clementinalaan (Gent)

omvat Architectenwoning Edgard Van Hoecke-Delmarle

Prinses Clementinalaan 173, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Architectenwoning Ferdinand Dierkens

Prinses Clementinalaan 175, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Architectenwoning Urbain Crommen

Prinses Clementinalaan 20, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Prinses Clementinalaan 77, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Prinses Clementinalaan 88, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis in neorococo ontworpen door Charles Hoge

Prinses Clementinalaan 110, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis met tegeltableaus

Prinses Clementinalaan 129, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis ontworpen door August Poppe

Prinses Clementinalaan 22-30, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis ontworpen door Félicien Bilsen

Prinses Clementinalaan 122, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis ontworpen door Gustave Diegerick

Prinses Clementinalaan 61-67, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis ontworpen door Leon De Keyser

Prinses Clementinalaan 45-51, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis ontworpen door Urbain Crommen

Prinses Clementinalaan 44-48, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuizen

Prinses Clementinalaan 143-149, 157-163, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuizen ontworpen door Leon De Keyser

Prinses Clementinalaan 123-125, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Reclameschildering Cigarettes Marouf

Prinses Clementinalaan 205-213, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Villa Clementine

Prinses Clementinalaan 53, Gent (Oost-Vlaanderen)

omvat Villa Elisabeth

Prinses Clementinalaan 86, Gent (Oost-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.