erfgoedobject

Huizenrij Mgr. Stillemansstraat

bouwkundig geheel
ID
306643
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/306643

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Mgr. Stillemansstraat
  Deze bescherming is geldig sinds 04-02-2002

Beschrijving

Op 29 mei 1690 brak de zogenaamde "brand van Sint-Niklaas" uit. Bij deze enorme stadsbrand werden nagenoeg 565 huizen vernield. De brand ontstond in het begin van de Kalkstraat en vernielde de hele toenmalige dorpskern. Enkel de weinig in steen gebouwde huizen bleven min of meer gespaard. Deze brand had een grote invloed op de ontwikkeling van de stad.

Het stratenpatroon van de stad Sint-Niklaas onderging tot in het midden van de 19de eeuw weinig wijzigingen. Het was pas na de aanleg van de spoorlijn "Het Land van Waas" van Antwerpen naar Gent in 1844 dat voor het eerst planmatig en geleidelijk een ander deel van het grondgebied van straten voorzien werd en met de stadskern verbonden. Het plan rond het stationskwartier werd in 1846 opgemaakt en nog hetzelfde jaar kwamen de eerste straten tot stand: Stationsplein en -straat, Casinostraat, Richard Van Britsomstraat, Regentieplein. In de daaropvolgende jaren werden dan nog de volgende straten en pleinen aangelegd: Boonhemstraat, Dr. A. Verdurmenstraat, Regentiestraat, Leopold-II-laan, Kleine Laan, De Gravestraat, Vermorgenstraat, Tabakstraat, Prins Albertstraat, Zamanstraat. Door de uitbreiding van de rusthuizen en hospitalen in de Hospitaalstraat werden er daarrond ook nieuwe straten aangelegd: Lodewijk De Meesterstraat, Sint Vincentiusstraat, Polderstraat, Lamstraat, Hogenakkerstraat, Lindestraat. Bij de aanleg van de spoorlijn naar Dendermonde, 1877, werd in die omgeving ook een nieuwe wijk gebouwd met de Aerschotstraat, Kasteel- en Westertraat, Westerplein en Westerlaan. De aanleg van de spoorlijn tussen Gent en Antwerpen in het midden van de 19de eeuw betekende dan ook het begin van een geleidelijke en planmatige ontwikkeling van het grondgebied. Systematisch werden er nieuwe straten getrokken die zeer snel werden volgebouwd. Deze 19de-eeuwse stadsuitbreidingen gebeurden zeer planmatig. Gedurende de 19de eeuw kende de stad een trage groei, doch vanaf 1900 kwam er een ware opbloei die tot uiting kwam in het groot aantal openbare en private gebouwen dat er opgericht werden. Deze uitbreiding werd een korte periode geremd door de Eerste Wereldoorlog.

In de periode tussen de beide Wereldoorlogen werden er opnieuw een aantal nieuwe stadswijken ontwikkeld zoals de Koningin Elisabethwijk, de Spoorwegwijk en ten slotte de Mgr. Stillemansstraat. Ingevolge een grote groei van de textielbedrijvigheid, meer bepaald de breigoednijverheid, verkeerde de stad in volle ontwikkeling zodat een aantal nieuwe bouwstijlen, zoals onder meer art deco en de expressionistische baksteenarchitectuur, hier ten volle konden ontwikkeld worden.

De Mgr. Stillemansstraat werd in 1930 getrokken tussen de Kokkelbeekstraat en de Hoveniersstraat. Ze werd bebouwd met typische rijhuizen uit die tijd in voornamelijk art-decostijl. De gemeenteraad verleende zijn goedkeuring aan de nieuwe aanleg in zitting van 3 juni 1929 en het Koninklijk Besluit tot goedkeuring werd op 19 december 1929 gegeven. Het merendeel van de woningen in de Mgr. Stillemansstraat werd gebouwd in de jaren 1930 tot 1933. Veel van de woningen werden ontworpen door stadsarchitect August Waterschoot en zijn zoon Leander.

De straat werd genoemd naar Mgr. Stillemans, bisschop van Gent tussen 1889 en 1916, en geboren te Sint-Niklaas in 1832. Mgr. Stillemans ligt mee aan de basis van de Christelijke Arbeidersbeweging in het bisdom Gent. Hij gold in zijn tijd als één der meest vooruitstrevende bisschoppen op sociaal gebied. Dit belette niet dat hij in conflict kwam met de Christelijke Democratische Partij en haar leider, priester Adolf Daens uit Aalst.


Bron     : Onroerend Erfgoed, digitaal beschermingsdossier DO002188, Straat met woningen (MATTHIJS P. 2000).
Auteurs :  Matthijs, Paul
Datum  : 2000


Relaties

 • Omvat
  Architectenwoning J. Van Coillie

 • Omvat
  Burgerhuis naar ontwerp van August Waterschoot

 • Omvat
  Burgerhuis naar ontwerp van August Waterschoot

 • Omvat
  Meergezinswoning Emiel Faresijn

 • Omvat
  Modernistische stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning in nieuwe zakelijkheid

 • Omvat
  Woning Claus

 • Omvat
  Woning Cleyman

 • Omvat
  Woning Dirken

 • Omvat
  Woning Ghijs

 • Omvat
  Woning Jozef Maes

 • Omvat
  Woning Spaenhoven

 • Omvat
  Woning Vandevijver

 • Is deel van
  Mgr. Stillemansstraat


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Huizenrij Mgr. Stillemansstraat [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/306643 (Geraadpleegd op 10-04-2021)