erfgoedobject

Bulk

landschappelijk element
ID: 306645   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/306645

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als beschermd monument Voetweg Bulk
    Deze bescherming is geldig sinds 12-07-2012

Beschrijving

Het zuidelijk gedeelte van het in landschappelijke stijl aangelegde park bij kasteel Ortegat, gelegen aan de rand van de dorpskern van Waasmunster, wordt doorsneden door een minstens sinds de eerste helft van de 19de eeuw bestaande voetweg. Het gedeelte dat aansluit bij de Schietakkerstraat gaat wellicht terug op een ouder tracé van een voetweg dat mogelijk bij de aanleg van het park deels werd verlegd.

Historiek

De benaming Bulk is ontleend aan een oud toponiem. De voetweg doorloopt een groot perceel genaamd den bulck, zo aangegeven op een figuratieve kaart van 1639 met het kloostergoed van de abdij van Roosenberg te Waasmunster. Het zomerverblijf van de familie Vermeulen werd naar ontwerp van architect en beeldhouwer Jean Baptiste Dubois tijdens het eerste kwart van de 19de eeuw opgericht, centraal gelegen binnen een uitgestrekte lusttuin.

Beschrijving

De 200 meter lange publieke aarden wandelweg loopt parallel aan de Hoogstraat en verbindt de Schietakkerstraat met de Belselestraat. Het traject van deze voetweg doorkruist het smalle voorste deel van kasteeldomein Ortegat van oost naar west. De voetweg, die integrerend deel uitmaakt van de 19de-eeuwse parkaanleg, vertoont een recht verloop tussen vijvers of resten van de walgrachten van het kasteelpark. Op dit traject zijn nog sporen van een vroegere tuinfolie in de vorm toegangsbrugje over de voetweg aanwezig: er zijn nog resten van de vroegere bruggenhoofden en een constructie in imitatierots bewaard. Na een knik in elleboogvorm eindigt het gedeelte van de voetweg met aangrenzende woningbouw aan de Schietakkerstraat. Dergelijke smalle, niet verharde voetweg is typerend als rest van een oude landelijke wegeninfrastructuur. Aan de straat grenst de aan de rand van het kasteeldomein gelegen vroegere personeelswoning, gekend als boswachterswoning.

  • Museum Abdij Roosenberg Waasmunster, Figuratieve kaart door Andries van Meersche van 1639.

Bron     : Onroerend Erfgoed, Digitaal beschermingsdossier 4.001/42023/104.1, Kasteel Ortegat en aanhorigheden (S.N., 2012).
Auteurs : Agentschap Onroerend Erfgoed
Datum  : 2012


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Bulk [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/306645 (Geraadpleegd op 16-06-2019)