Kasseiweg St.-Ursmarsstraat

inventaris landschappelijk erfgoed \ landschapsatlas relict \ landschapsatlaselement

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Brakel
Deelgemeente Zegelsem
Straat St.-Ursmarsstraat
Locatie St.-Ursmarsstraat (Brakel)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Brakel (geografische inventarisatie: 01-04-1999 - 31-08-1999).
  • Omzetten van geografische fiches (01-10-2018 - 31-12-2018).

Juridische gevolgen

omvat de bescherming als monument Kasseiweg Sint-Ursmarusstraat
gelegen te St.-Ursmarsstraat (Brakel)

Deze bescherming is geldig sinds 30-03-1995.

Beknopte karakterisering

Typologiekasseiwegen
Contextdorpen

Beschrijving

Kasseiweg die vanuit de Oudenaardsestraat de heuvel opklimt tot aan de kerk van Zegelsem en daar aansluit op de gekasseide Teirlinckstraat.

Verschillende van de Zuid-Oostvlaamse dorpskommen hebben nog een gekasseide wegverharding. Een aantal van de gekasseide wegen verloopt evenwijdig met een vallei en heeft het profiel van een terrasweg met één wegberm die tegen de hoger gelegen gronden aanleunt. Het grootste aantal van de gekasseide wegtracés verloopt evenwel haaks op de valleiwanden en heeft een stijgingspercentage van 8% of meer.

Door de betreding kon op de voorheen onverharde wegen hier slechts weinig vegetatie standhouden. Het afspoelende regenwater stroomde over de onbeschermde bodem naar beneden, en veroorzaakte erosie. Het resultaat was een steeds dieper wordende “geul” die na verloop van tijd een zachtere langshelling kreeg dan de natuurlijke helling. De meeste van deze holle wegen werden op een bepaald ogenblik gekasseid om verdere erosie tegen te gaan. Kasseien zijn daar uitermate voor geschikt; ze zijn slijtvast, spoelen niet weg, en bedekken voldoende de bodem om het wegspoelen van de bodem te beletten.

Bron: Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000954, Zuid-Oostvlaamse kasseiwegen (VAN DER LINDEN G. 1994).

Auteurs: Van der Linden, Geert

Datum tekst: 1994

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van St.-Ursmarsstraat

St.-Ursmarsstraat (Brakel)

maakt deel uit van Zegelsem

Zegelsem (Brakel)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.