Losweg in de Kwaadbroeken

inventaris landschappelijk erfgoed \ landschapsatlas relict \ landschapsatlaselement

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Ninove
Deelgemeente Pollare, Denderwindeke
Straat Roost, Pollare-Dorp
Locatie Pollare-Dorp, Roost (Ninove)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Vaststelling ankerplaats Dendervallei tussen Idegem en Ninove en het Geitebos (geografische inventarisatie uit ankerplaatsen: 2018 - 2019).

Juridische gevolgen

Beschrijving

In het gehucht Flierendries leidt een asfaltweg naar de Dender. Voorbij het laatste huis gaat de weg over in een halfverharde weg met centraal een gekasseide strook. De weg slingert naar beneden tussen weilanden met knotbomen en populierenrijen en biedt zichten op de steilrand van de Dendervallei. Bij de Dender loopt de landbouwweg parallel met de rivier om vervolgens door het moerasbos weer omhoog te klimmen naar Pollare-Dorp. De Ijzermanbeek wordt zo tweemaal gekruist. De weg is al aanwezig op de Villaretkaart en kruist de gemeentegrens tussen Denderwindeke en Pollare. In de 19de eeuw wordt de weg aangeduid als 'Kwaedbroeck los' in Denderwindeke en als 'Damstraat' in Pollare. De weg zorgde voor de ontsluiting van de Dendermeersen in het Kwaadbroek en maakte ontginning mogelijk. De naam Kwaadbroek verwijst naar de slechte bodemgesteldheid van de gronden en het broek. Pas in het begin van de 20ste eeuw maakt de aanleg van drainagesloten verdere inrichting mogelijk wat het natte karakter van dit gebied bevestigt. Dat verklaart ook de naam Damstraat als een weg in de meersen die noodgedwongen verhoogd was aangelegd.

  • Kaart van Villaret, Institut National de l’Information Géographique et Forestière, Sint-Mande (France), CH 292, uitgegeven 1745, schaal 1:14.400.
  • Atlas Cadastral parcellaire de la Belgique, Philippe-Christian Popp, uitgegeven in 1842-1879, schaal 1:5000.
  • Topografische kaarten van België, Herziening derde editie, Militair Cartografisch Instituut, uitgegeven in 1900-1930, schaal 1:20.000.

Bron: -

Auteurs: Verdurmen, Inge

Datum tekst: 2018

Relaties

maakt deel uit van Dendervallei tussen Idegem en Ninove en het Geitebos

Grimminge, Idegem, Nieuwenhove, Zandbergen (Geraardsbergen), Appelterre-Eichem, Denderwindeke, Ninove,...

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Pollare-Dorp

Pollare-Dorp (Ninove)

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Roost

Roost (Ninove)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.