Teksten van Gehucht 't Zwaantje

Gehucht 't Zwaantje ()

’t Zwaantje is een landelijk gehucht ontstaan als handelsnederzetting aan het kanaal Veurne - Sint-Winoksbergen, reeds afgebeeld op de Ferrariskaart (1771-1778). Het gehucht is gelegen in de kromming van een gekasseide straat aan het vermelde kanaal en bestaat uit een rijtje van afwisselend arbeiderswoningen (zoals nummers 1 – met en aansluitend schuurtje met horizontale plankenbeschieting –, 6-7, 16, 17), voormalige herbergen (nummer 19) onder meer van het type afspanning (nummers 4, 11), en kleine hoeven (nummers 13, 22), voornamelijk daterend uit de 19de eeuw of begin van de 20ste eeuw (nummer 9). Typerend is hier de opeenvolging van de ten opzichte van de rooilijn licht in- en uitspringende lijstgevels, hetzij beschilderd of witgekalkt, van twee of één bouwlagen onder zadeldaken. Dit geheel vormt een blikvanger in het voorts open landschap.

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000587, Hoeve 't Kapelhof, herenhoeve 't Ooiveaarsnest met omgeving, dorpskom van Vinkem en Wulveringem en gehucht 't Zwaantje (DELEPIERE A.-M. & HUYS M. 1994).

Auteurs:  Delepiere, Anne Marie; Lion, Mimi; Huys, Martine
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze pagina citeren als: Delepiere, Anne Marie; Lion, Mimi; Huys, Martine: Gehucht 't Zwaantje [online], https://id.erfgoed.net/teksten/365759 (geraadpleegd op )


Gehucht 't Zwaantje ()

Landelijk gehucht ontstaan als handelsnederzetting aan het kanaal Veurne - Sint-Winoksbergen, reeds afgebeeld op de Ferrariskaart (1771-1778). Het gehucht is gelegen in de kromming van gekasseide straat aan het vermelde kanaal en bestaat uit een rijtje van afwisselend arbeiderswoningen, voormalige herbergen onder meer van het type afspanning en kleine hoeven, voornamelijk daterend uit de 19de eeuw of begin van de 20ste eeuw. Typerend is hier de prettige opeenvolging van de ten opzichte van de rooilijn licht in- en uitspringende lijstgevels, hetzij beschilderd of witgekalkt, van twee of één bouwlagen onder zadeldaken. Dit geheel vormt een blikvanger in het voorts open landschap.

Bron: Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000587, Hoeve 't Kapelhof, herenhoeve 't Ooiveaarsnest met omgeving, dorpskom van Vinkem en Wulveringem en gehucht 't Zwaantje.
Auteurs:  Delepiere, Anne Marie; Huys, Martine
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze pagina citeren als: Delepiere, Anne Marie; Huys, Martine: Gehucht 't Zwaantje [online], https://id.erfgoed.net/teksten/362095 (geraadpleegd op )


Zwaantje ()

Gehucht bestaande uit rijtje van afwisselend arbeiderswoningen, voormalige herbergen (nummer 19) onder meer van het type afspanning (nummer 4, 11), en kleine hoeven (nummer 13, 22) in kromming van gekasseide straat aan het kanaal Veurne-Sint-Winoksbergen. Prettige opeenvolging van ten opzichte van de rooilijn licht in- en uitspringende lijstgevels onder meer witgekalkte en witbeschilderde; één à twee bouwlagen onder pannen zadeldaken, geknikt bij boerenhuis van nummer 22, uit de 19de eeuw en de eerste helft van de 20ste eeuw (nummer 9). Blikvanger in een voorts open landschap.

Nummer 1, alleenstaand 19de-eeuws boerenarbeidershuisje, thans buitenverblijf; links aanleunend schuurtje met horizontale plankenbeschieting. Nummer 2, semi-gesloten hoeve in de bocht, op hoek bij Ketseweg. Tussen nummer 15 en nummer 19, verharde oprit naar nog deels omwalde hoeve (nummer 18) ingeplant achter de huizenrij; twee lage 19de-eeuwse arbeidershuisjes onder pannen zadeldak, thans buitenverblijf (nummer 16, 17).

Nummer 8 en nummer 15, respectievelijk met aangepaste muuropeningen en nieuwe voorgevel.


Bron: DELEPIERE A.-M. & LION M. met medewerking van HUYS M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8n, Brussel - Gent.
Auteurs:  Delepiere, Anne Marie; Lion, Mimi
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze pagina citeren als: Delepiere, Anne Marie; Lion, Mimi: Gehucht 't Zwaantje [online], https://id.erfgoed.net/teksten/362094 (geraadpleegd op )