erfgoedobject

Pastorie van de parochie Sint-Joris

bouwkundig element
ID: 306679   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/306679

Beschrijving

De pastorie van de parochie Sint-Joris is gelegen ten noordwesten van de parochiekerk en dateert net als het bedehuis uit de tweede helft van de 18de eeuw.

In de 18de eeuw spande de toenmalige pastoor verschillende processen aan tegen de Abdij van Vlierbeek die een deel van de tienden in Oorbeek bezat, om een eigen pastorie te bekomen in het dorp. In 1719-1720 werd effectief beslist dat de Abdij van Vlierbeek voor de bouw moest instaan. Pas in 1750 is er een vermelding over de bouw van een nieuwe pastorie in het parochiearchief. Toch is het gebouw met noordoostelijk bijgebouw al te zien op de Villaretkaart (1745-1748). In 1876 werd de vervallen pastorie gerestaureerd door de kerkfabriek en de gemeente. In de 19de en vroege 20ste eeuw zijn er geen kadastrale mutaties bekend.

De pastorie ligt ten noordwesten van de parochiekerk en is ingeplant op een lichte verhevenheid. Ze is gelegen in een deels ommuurde, ruime tuin. Aan zuidoostzijde grensde de tuin aan het oudste gedeelte van de kerkhofmuur, opgetrokken in gobertange met bakstenen ezelsrug en doorbroken met een momenteel dichtgemetseld rondboogpoortje dat voor een directe verbinding zorgde tussen kerk en pastorie. De connectie met de kerk in het zuidoosten werd onderbroken door de verkaveling van de tuin in de jaren 1990. Aan de noordzijde, aan de kant van de Smisstraat, zijn een aantal hoogstammige bomen gelegen binnen de tuinmuur in kwartsiet van Overlaar. De tuinmuur is in slechte staat en deels ingevallen.

De woning is geconcipieerd als dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder leien zadeldak. Tegen de oostelijke zijgevel bevindt zich een lagere en smallere aanbouw van één travee en twee bouwlagen onder leien zadeldak met aandak. De zuidgevel is uitgewerkt als voorgevel en kreeg een witgeschilderde cementbepleistering met schijnvoegen op de donkergrijze gecementeerde plint. Centraal is een rondboogdeur aanwezig. De rechthoekige hoge vensters hebben grijs geschilderde lateien en lekdorpels.

De achtergevel, met name de noordgevel, werd niet gecementeerd. Het betreft een constructie in lokale rode baksteen in kruisverband. De hoge rechthoekige vensters, op het gelijkvloers met negblokken in gobertange, hebben  lateien en lekdorpels in blauwe hardsteen. Boven de vensters zijn er getoogde ontlastingsbogen in baksteen. In de centrale deurtravee een rondboogdeur in omlijsting met negblokken en sluitsteen in gobertange.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Leggers Tienen, Afdeling V (Oorbeek), artikel 79.
  • KEMPENEERS P. 2003: Oost-Brabantse plaatsnamen: 10 Oorbeek, Toponymica, Leuven, 75-78.

Auteurs :  Van de Sijpe, Tom
Datum  : 2019


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Pastorie van de parochie Sint-Joris [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/306679 (Geraadpleegd op 27-10-2020)