erfgoedobject

Dorpskern Batsheers

bouwkundig element
ID
306692
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/306692

Juridische gevolgen

 • omvat de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskern van Batsheers
  Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

De dorpsstructuur van Batsheers is minstens sinds de 17de-eeuwse terreinopname door de abdij van Averbode quasi ongewijzigd gebleven: de gebouwen zijn voornamelijk geconcentreerd langsheen de Batsheersstraat, in een redelijk wijde spreiding, altererend met landbouwpercelen (zie de boomgaard naast Batsheersstraat 28-30). De hoeves in de Batsheersstraat 4 en 35 vormen grosso modo het zuidelijke en noordelijke uiteinde van de historische dorpskom. De kerksite, en meer bepaald de pastorijsite, met zijn omgevende tuin, die grenst aan de Batsheersstraat, Norbertijnenlaan en Kapelstraat, vormt het centrum van het dorp. Het dorp vertoont een zekere hiërarchische opbouw, doordat de kerksite een gebouwenconcentratie ten noorden scheidt van het complex Batsheersstraat 4, dat overigens een ruimer hinterland heeft. De site Montferrantstraat 2 ligt helemaal geïsoleerd ten noorden van de dorpskom en is als dusdanig duidelijk als een afzonderlijke entiteit te beschouwen. Doordat een buffer van uitgestrekte, glooiende landbouwpercelen bewaard bleef, en de uitvalswegen niet zijn aangetast door uitwaaierende lintbebouwing, behield Batsheers een uitgesproken dorps karakter.

Batsheers bleef niet zomaar in grote trekken bewaard: de dorpskern omvat verschillende bouwvolumes die nog gemakkelijk met structuren op het voorprimitief kadasterplan, op de Ferrariskaart en misschien zelfs in de eigendomsatlas van Averbode kunnen worden geassocieerd, en waarvan zelfs de huidige gemoderniseerde verschijningsvorm volumetrisch teruggaat op historische voorgangers: Batsheersstraat 8 is een dorpswoning met ernaast een bijhorende, losstaande dwarsschuur, die ondanks verbouwingen duidelijk vakwerksporen bewaart; aan de hoeve Batsheersstraat 17 grenst de U-vormige hoeve Batsheersstraat 19, die al op de Ferrariskaart prijkt, maar waarvan enkel de structuur en volumetrie bewaard bleef; de verschijningsvorm van het complex is grotendeels modern; de hoeve Kapelstraat 62, op de hoek met de Batsheersstraat, is een vroeg-19de-eeuwse, gesloten hoeve, die in de Atlas der Buurtwegen als Maison de Losen wordt geïdentificeerd, die zijn oorspronkelijke structuur behield, maar waarvan de vakwerkopbouw en oorspronkelijke volumetrie door een recente verstening slechts fragmentarisch bewaard bleven.

Andere hoeves zijn latere toevoegingen, maar passen qua schaal en functionaliteit perfect in het dorpse kader, wat overigens ook geldt voor elementen als de voormalige gemeenteschool tegenover de hoeve Batsheersstraat 35 en de kapel op het kruispunt Batsheersstraat-Kapelstraat.


Bron: Onroerend Erfgoed, digitaal beschermingsdossier DL002431, Batsheers: aspecten van het dorp.
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Afsluitingshaag van geschoren gele kornoelje

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Gemeenteschool

 • Omvat
  Gesloten hoeve

 • Omvat
  Gesloten hoeve

 • Omvat
  Gesloten hoeve gedateerd 1799

 • Omvat
  Gevlochten haag van gele kornoelje bij pastorietuin

 • Omvat
  L-vormige hoeve

 • Omvat
  Pastorie Sint-Stephanusparochie

 • Omvat
  Pastorietuin

 • Omvat
  Tuin van een gesloten hoeve

 • Omvat
  U-vormige hoeve

 • Omvat
  U-vormige hoeve

 • Is deel van
  Batsheers


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Dorpskern Batsheers [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/306692 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.