erfgoedobject

Stadscentrum Maaseik

bouwkundig element
ID
306693
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/306693

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadscentrum Maaseik
  Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

Historisch gezien is Maaseik een oude site dat zijn ontstaan dankt aan het Munster van Aldeneik, waarvan de stichting opklimt tot de 8ste eeuw. Gezien de minder gunstige ligging van deze kloostergemeenschap ontwikkelde zich ten zuidwesten van het oude Eycke (Aldeneik), een nieuwe nederzetting, vermeld als “nova villa”, Nieuw-Eyck, dat reeds in 1244 een aparte parochie werd met een eigen kerk. De Loonse graven en vanaf 1366 de prinsbisschoppen van Luik, omringden Maaseik met een eigen omwalling. Maaseik kreeg het Luikse stadsrecht.

De vesting werd door Karel de Stoute ontmanteld in 1467. In 1543 was ze heropgebouwd. In 1672 werd de stad door de Franse troepen voorzien van een fortificatie volgens het Franse stelsel: een laag en breed aangelegd systeem met een dubbele gordel van wallen en grachten, voorzien van bastions en lunettes. Bij hun terugtocht in 1675 vernielden de Fransen alle muren en torens. De ruïnes werden kort daarna heropgebouwd, doch vanaf dan raken zij geleidelijk aan in verval; in 1813 werd begonnen met de afbraak van de poorten en in 1847 met het afgraven van de wallen en het dempen van de grachten. In 1935 verdween de wal aan de N.W.-zijde en in 1960-65 die aan de Z.O.- en N.O.-zijde.

De middeleeuwse stadsstructuur bleef vrijwel intact bewaard in het huidige stratenpatroon. De stad vertoont een langgerekt, zeshoekig grondplan (400 x 700 m) met radioconcentrische structuur met het marktplein als centrum. De hoofdassen zijn de belangrijkste invalswegen, die in de middeleeuwse vesting elk op een stadspoort uitmondden: de Bosstraat op de Bospoort, de Bleumerstraat op de Bleumer- of Maaspoort, de Hepperstraat op de Hepper- of Maastrichterpoort en de Eikerstraat op de Eiker- of de Roermondse poort. De stad was omringd met wallen en grachten, waarvan een gedeelte bewaard bleef tussen de Prinsenhoflaan en de Hepperpoort en in de Pelserstraat. Tengevolge van de grote stadsbranden van 1650 en 1684 bleven weinig gebouwen van vóór deze periode bewaard, maar een relatief groot aantal in Maasstijl uit de periode tussen 1690 en 1710.

Het esthetisch belang is vooral gelegen in het feit dat het geheel zich presenteert als een duidelijk afgebakende entiteit met grote gaafheid en homogeniteit. Dit is vooral waarneembaar binnen de als stadsgezicht afgebakende zone, waar zich trouwens de grootste concentratie aan waardevolle, monumentale gebouwen en beeldbepalende architectuur bevindt. De bebouwing is kleinschalig en behelst zowel religieuze als profane architectuur.

Het monumentaal patrimonium vertegenwoordigt nagenoeg alle periodes uit de bouwgeschiedenis vanaf de houtbouwfase tot en met de tweede helft van de 19de eeuw.


Bron: Onroerend Erfgoed Limburg, Beschermingsdossier DL000343, Stadscentrum Maaseik (GYSELINCK J. 1991).
Auteurs: Gyselinck, Jozef
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Achterhuis Den Groenen Schildt

 • Omvat
  Alleenstaande stadswoning

 • Omvat
  Begijnenstraat

 • Omvat
  Bomenrij op oude stadswal

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis De Gekroonde Stevel

 • Omvat
  Burgerhuis De Nootstal

 • Omvat
  Burgerhuis De Swarte Hoed

 • Omvat
  Burgerhuis De Zwarte Adelaar

 • Omvat
  Burgerhuis Den Coninck van Vranckrijck

 • Omvat
  Burgerhuis Den Eyckenboom

 • Omvat
  Burgerhuis Den Golden Naegel

 • Omvat
  Burgerhuis Den Granaetappel

 • Omvat
  Burgerhuis Den IJserman

 • Omvat
  Burgerhuis Den Ketel

 • Omvat
  Burgerhuis Den Moelesteyn

 • Omvat
  Burgerhuis Den Roosencrans

 • Omvat
  Burgerhuis Die Ketten

 • Omvat
  Burgerhuis Het Gulden Cruys

 • Omvat
  Burgerhuis Het Gulden Cruys

 • Omvat
  Burgerhuis Het Gulden Vercken

 • Omvat
  Burgerhuis Het Lavoir

 • Omvat
  Burgerhuis Het Posthoorn

 • Omvat
  Burgerhuis Het Swart Peert

 • Omvat
  Burgerhuis In de Dry Cronen

 • Omvat
  Burgerhuis In den Engel

 • Omvat
  Burgerhuis in eclectische stijl

 • Omvat
  Burgerhuis met achterhuis

 • Omvat
  Burgerhuizen In 't Raadje

 • Omvat
  Dokterswoning E.W.G. Pergens

 • Omvat
  Drie burgerhuizen

 • Omvat
  Eclectisch burgerhuis

 • Omvat
  Eclectisch burgerhuis

 • Omvat
  Eclectisch burgerhuis

 • Omvat
  Eclectisch burgerhuis

 • Omvat
  Gesculpteerde steen

 • Omvat
  Herenhuis De Regenboeghe

 • Omvat
  Herenhuis Den Verkeerde Werelt

 • Omvat
  Herenhuis Drossaard

 • Omvat
  Herenhuis In de Soete Naem

 • Omvat
  Hergebruikte gevelsteen van huis De Haan

 • Omvat
  Hoekhuis

 • Omvat
  Huis De Klok

 • Omvat
  Huis Den Gulden Valck

 • Omvat
  Huis Den Kandelaer

 • Omvat
  Huis Den Lombaert

 • Omvat
  Identieke stadswoningen

 • Omvat
  Kloosterkerk kruisheren

 • Omvat
  Laatclassicistisch herenhuis

 • Omvat
  Markt

 • Omvat
  Minderbroedersklooster en schoolgebouwen ursulinen

 • Omvat
  Mouterij

 • Omvat
  Munnikenstraat

 • Omvat
  Neoclassicistische stadswoning

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Catharina

 • Omvat
  Restant stadshoeve

 • Omvat
  Samenstel van stadswoningen Den Vergulde Wanne en De Hollansche Tuyn

 • Omvat
  Stadshoeve

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning Den Pelgrim

 • Omvat
  Stadswoning In den Gulden Boom

 • Omvat
  Stadswoning met oude kern

 • Omvat
  Stadswoning met winkelpui

 • Omvat
  Stadswoning Wit Kruis

 • Omvat
  Stadswoningen

 • Omvat
  Stadswoningen

 • Omvat
  Twee classicistische burgerhuizen

 • Is deel van
  Maaseik


Waarnemingen


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Stadscentrum Maaseik [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/306693 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.