erfgoedobject

Stadswoning

bouwkundig element
ID
306725
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/306725

Juridische gevolgen

Beschrijving

Halfvrijstaande woning met twee bouwlagen en twee traveeën onder steil zadeldak: vermoedelijk oudere kern - onder meer aangegeven door manke dakhelling en de muurankers met kram en krul - die werd aangepast in de loop van 19de en 20ste eeuw. Met schijnvoegen gecementeerde straatgevel voorzien van steigergaten onder de sterk overkragende dakrand en rechthoekige vensters met geriemde ooromlijstingen en lekdrempels. Geknikte bakstenen zijgevel met licht getoogde muuropeningen, waaronder de deur in de tweede travee.

Rechts van de woning bevindt zich de inrit naar de brouwerij "Société des Brasseries Belges": dubbele pijlers waartussen eertijds een afsluithekken.

 • MEULEMANS A., Huizen en straten van het Oude Leuven: bewerking, aanpassingen, aanvullingen door P. Reekmans, H. Meulemans, L. Galicia in Jaarboek Leuvens Historisch Genootschap, Leuven, 2004, deel I: patrimonium, p.315-316.
 • UYTTERHOEVEN R., Leuven, Bierstand door de eeuwen heen, Leuven, 1983, figuren 23, 27, 32-36.
 • UYTTERHOEVEN R., Leuven Weleer. Langs bekende handelsstraaten naar Sinte-Geertrui en Tempelhof, deel 1, Leuven, 1985, figuur 29a-b.
 • UYTTERHOEVEN R., Leuven Weleer. Naar de Biest en tot aan de Westhelling: Brusselsestraat, Kapucijnenvoer, Fonteinstraat..., deel 5, Leuven, 1989, figuur 108a.
 • VAN EVEN E., Louvain dans le passé et dans le présent, Leuven, 1895, p. 521-522.

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  : 2009


Relaties

 • Is gerelateerd aan
  Brouwerijsilo

 • Is gerelateerd aan
  Directeurswoning

 • Is gerelateerd aan
  Stadswoning

 • Is deel van
  Mechelsestraat


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Stadswoning [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/306725 (Geraadpleegd op 21-06-2021)