Stadswoning

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Leuven
Deelgemeente Leuven
Straat Mechelsestraat
Locatie Mechelsestraat 203, Leuven (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie Leuven (geografische herinventarisatie: 01-01-1997 - 15-02-2010).

Juridische gevolgen

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Ensemble van drie stadswoningen

Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Halfvrijstaande woning met twee bouwlagen en twee traveeën onder steil zadeldak: vermoedelijk oudere kern - onder meer aangegeven door manke dakhelling en de muurankers met kram en krul - die werd aangepast in de loop van 19de en 20ste eeuw. Met schijnvoegen gecementeerde straatgevel voorzien van steigergaten onder de sterk overkragende dakrand en rechthoekige vensters met geriemde ooromlijstingen en lekdrempels. Geknikte bakstenen zijgevel met licht getoogde muuropeningen, waaronder de deur in de tweede travee.

Rechts van de woning bevindt zich de inrit naar de brouwerij "Société des Brasseries Belges": dubbele pijlers waartussen eertijds een afsluithekken.

  • MEULEMANS A., Huizen en straten van het Oude Leuven: bewerking, aanpassingen, aanvullingen door P. Reekmans, H. Meulemans, L. Galicia in Jaarboek Leuvens Historisch Genootschap, Leuven, 2004, deel I: patrimonium, p.315-316.
  • UYTTERHOEVEN R., Leuven, Bierstand door de eeuwen heen, Leuven, 1983, figuren 23, 27, 32-36.
  • UYTTERHOEVEN R., Leuven Weleer. Langs bekende handelsstraaten naar Sinte-Geertrui en Tempelhof, deel 1, Leuven, 1985, figuur 29a-b.
  • UYTTERHOEVEN R., Leuven Weleer. Naar de Biest en tot aan de Westhelling: Brusselsestraat, Kapucijnenvoer, Fonteinstraat..., deel 5, Leuven, 1989, figuur 108a.
  • VAN EVEN E., Louvain dans le passé et dans le présent, Leuven, 1895, p. 521-522.

Bron: Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)

Auteurs: Mondelaers, Lydie & Verloove, Claartje

Datum tekst: 2009

Relaties

maakt deel uit van Mechelsestraat

Mechelsestraat (Leuven)

is gerelateerd aan Brouwerijsilo

Fonteinstraat 1A, Leuven (Vlaams-Brabant)

is gerelateerd aan Directeurswoning

Mechelsestraat 201, Leuven (Vlaams-Brabant)

is gerelateerd aan Stadswoning

Mechelsestraat 203A, Leuven (Vlaams-Brabant)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.