erfgoedobject

Parochiekerk Sint-Jan-Baptist

bouwkundig element
ID: 30673   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/30673

Juridische gevolgen

Beschrijving

Georiënteerd bedehuis midden omhaagd kerkhof, aan straatzijde en kerkpad afgezet door middel van recent bakstenen muurtje met ezelsrug tussen postamenten. Neogotische hallenkerk met westtoren, naar ontwerp van architect F. Van Welden (Poperinge) van 1922-'23 - zie de arduinen gevelsteen rechts van de inkom en op het koorhoofd- ter vervanging van een driebeukige kerk uit 1770, vergroot en uitgerust met een nieuwe toren naar ontwerp van architect J. Vinck (Veurne) van 1872 en vernield tijdens de Eerste Wereldoorlog. Huidige kerk enigszins afwijkend van vooroorlogs bedehuis, zie onder meer vormgeving van westtoren en de toevoeging van zuidkoor en sacristie.

De plattegrond ontvouwt: een voorgeplaatste westtoren, een schip van drie traveeën, een één travee breed transept, zijkoren van één rechte travee met driezijdige sluiting, een hoofdkoor van anderhalve rechte travee met soortgelijke sluiting en een zuidoostelijke sacristie. Verankerde gele baksteenbouw; Euvillesteen voor maaswerk, dekplaten, dorpels en andere decoratieve elementen; toren en westgevels op natuurstenen sokkel; leien bedakingen. Westtoren van drie ongelijke geledingen gestut door haaks op elkaar staande hoeksteunberen met versnijdingen. Lichte afwijkingen ten opzichte van het ontwerp wat muuropeningen betreft.

Tegen noord- en zuidgevel ter hoogte van eerste en tweede geleding: aanbouwsel onder lessenaarsdak eindigend op gehalveerde westelijke puntgevel ( + lichtspleten) gestut door middel van haaks op elkaar staande hoeksteunberen met versnijdingen. Noordelijke en zuidelijke wand met twee spitsboogvenstertjes en een aflijnend baksteenfries van overkragende rondbogen. Calvarie tegen noordgevel. Spitsbogig westportaal onder dito druiplijst met gestrekte uiteinden. Tweede geleding: geprofileerd spitsbogig vierlicht onder druiplijst met gestrekte uiteinden; afzaat met doorgetrokken lekdrempel. Erboven blinde spitsboogvensters (tweelichten) op doorgetrokken afzaat. Derde geleding: gekoppelde spitsbogige galmgaten, deels blind en voorzien van spitsboognisjes op doorlopende afzaat; torenuurwerk en aflijnende kroonlijst op consooltjes. Rechte borstwering met rondboogfries tussen polygonale hoektorentjes met soortgelijke versieringen, onder spits. Naaldspits. Flankerende westelijke puntgevels met aandak, schouderstukken en kruisbloem, gestut door haaks op elkaar staande hoeksteunberen met versnijdingen. Spitsbogig vierlicht op afzaat met doorgetrokken lekdrempel onder analoge druiplijst met gestrekte uiteinden. Centraal roosvenster. Schip en koorpartij: markerende sokkel, aflijnende tandlijst, steunberen met versnijdingen en geprofileerde spitsboogvensters onder dito druiplijst, op afzaat met doorgetrokken lekdrempel; vierlichten in zuid- en noordgevel; tweelichten in koorsluitingen. Puntgevels, zie westgevels, ter hoogte van transept. Zuidoostelijk gelegen sacristie onder schilddak in aansluitende stijl. Getoogde vensternissen op afzaat.

Grotendeels bepleisterd en beschilderd interieur. Spitsbogige scheibogen op zuilen met achtzijdige arduinen sokkel en koolbladkapiteel. Houten spitstongewelven met trekbalken op geprofileerde sloffen boven de beuken; kruisribgewelf boven de kruising en vlakke torenzoldering.

Mobilair: In noordbeuk: "Kruisdraging: Jezus valt onder het kruis" eind 16de eeuw; "Kroning van Maria door de Heilige Drievuldigheid" (paneel), toegeschreven aan Karel van Ieper begin 17de eeuw. In zuidbeuk: "Golgotha" (doek), begin 17de eeuw; "Maaltijd met de Emmaüsgangers", 17de eeuw. In noordkoor: "Aanbidding der Wijzen" (paneel), begin 17de eeuw; "Aanbidding van het Heilig Sacrament door engelen" (doek), eerste helft van de 17de eeuw. In zuidkoor: "Heilige Drievuldigheid onder de gedaante van twee personen en de duif", 17de eeuw. 18de-eeuws koorgestoelte. 18de-eeuwse biechtstoelen in noordelijk en zuidelijk transept. Voorts 20ste-eeuws mobilair.

  • Algemeen Rijksarchief, Dienst der Verwoeste Gewesten, 13051, Archief, Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, 219.
  • DETAILLEUR W., Alle kerken van West-Vlaanderen in Vade-Mecum-Stijl, Brugge, 1975.
  • ROOSE-MEIER B., VERSCHRAEGEN H., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen. Provincie West-Vlaanderen. Kanton Poperinge, Brussel, 1978-1979, p. 13.

Bron     : Delepiere A.-M., Huys M. & Lion M. 1987: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Ieper, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Huys, Martine, Lion, Mimi
Datum  : 1987


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Parochiekerk Sint-Jan-Baptist [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/30673 (Geraadpleegd op 05-07-2020)