erfgoedobject

Kapel Sint-Adriaan

bouwkundig element
ID: 306732   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/306732

Beschrijving

De Sint-Adriaankapel is een kapel in traditionele bak- en zandsteenstijl die grotendeels uit de 17de eeuw dateert.

Vermoedelijk was er al in de 16de eeuw een kapel aanwezig op deze locatie. De kapel wordt immers afgebeeld op de prekadastrale plannen van De Croÿ van 1596-1598. De ingang was echter in het noorden en er was geen polygonale koorsluiting. De kapel was gelegen op een omgracht perceel. In de 17de eeuw (1642) werd de kapel sterk gerestaureerd door Petrus Wets. De westelijke ingang werd gerealiseerd en er werd een nieuwe deur geplaatst, het koor werd polygonaal uitgebouwd en de vloer in het koor werd verhoogd. De kapel staat in het kaartboek van de Abdij van Park (1656). Volgens het kadaster was ze reeds in 1820 eigendom van de kerkfabriek.

De kapel is omringd met lindebomen en is gelegen op een smal driehoekig perceel tussen de Rijmenamsesteenweg en de Damweg. In de 16de eeuw was dit het toenmalige Hulterenveld, tussen de weg naar Meerbeek (huidige Damweg) en de Hogeweg (huidige Rijmenamsesteenweg). Rondom de kapel stonden vermoedelijk drie lindebomen (Albums De Croÿ). In 1914 werd een oude linde omgehakt door de Duitsers. Tussen beide wereldoorlogen werden opnieuw linden aangeplant, zodat de kapel vandaag omgeven is door een parkje met oude linden.

Betreedbare kapel van één bouwlaag onder leien zadeldak waarop een dakruiter staat; het dak werd in 1972 gerestaureerd. Rechthoekige plattegrond met driezijdige apsis ten oosten. De kapel is opgetrokken uit rode baksteen afgewisseld door witte natuursteen voor speklagen, hoekkettingen en schouderstukken alsook voor de venster- en deuromlijstingen. De plint werd geheel gecementeerd.

De westelijke puntgevel is uitgewerkt als voorgevel. Geveltop met schouderstukken, en met gecementeerde gevelpunt, bekroond met een hardstenen kruis. Een houten wimpel met het opschrift “h. Adrianus, b. v. o.” siert de top. Voor de toegangsdeur ligt een halve molensteen. De rondbogige deuropening heeft een natuurstenen omlijsting. Boven de deur is er een oculus. In de zijgevels is aan de koorzijde telkens een rondboogvenster aanwezig. De bovenste horizontale band in witte steen bevat in de zijgevels drie dichtgemetselde steigergaten. In de driezijdige apsis is bovenaan een dichtgemetseld rechthoekig tweelicht met tussenzuiltje aanwezig.

Volgens de literatuur zijn er in het interieur, links en rechts van de deur, twee gedenkstenen voor personen die de bedevaart sterk ondersteunden. De eerste muursteen vermeldt: “H. Adrianus/ bid voor ons/ Carolus van Haecht/ schepen/ Maria Staes/ zijne echtgenoote/ Haecht: 1897”. Een tweede steen vermeldt: “H. Adrianus/ bid voor ons/ Eerste bedevaartprocessie/ op O.H.Hemelvaart/ 1892/ A. VanRoey/ Pastoor-Deken/ Haecht”.  De muurstenen hebben te maken het oprichten van de processie van Sint-Adriaan naar Haacht (1892-1903). Binnen stond een beeld van Sint-Adriaan uit de 18de eeuw en hing een groot schilderij. Deze zijn gerestaureerd en ondergebracht in het nieuwere kerkje van het gehucht Sint-Adriaan. Het interieur kon verder niet onderzocht worden.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Leggers Haacht, Afdeling I (Haacht), artikel 151.
  • Albums de Croÿ: Baronie de Rotselaar: f°133r cijnsgrond ‘opt hulterenvelt’, K.U. Leuven.
  • CAES W. 2016: Sint-Adriaankapel (33) in: CAES W. (red.), De Kapellekensbaan, Winksele, 15-19.
  • VANDESANDE J. 1988: Geschiedkundige schets van het Haachtse gehucht Sint-Adriaan, Haacht, 216-222.
  • VAN ERMEN E. 1998: De wandkaarten van het Hertogdom Aarschot 1759-1775, Baronie van Rotselaar.
  • VAN ERMEN E. 2000: Het kaartboek van de Abdij van Park 1665, Brussel, kaart 310.

Auteurs :  Van de Sijpe, Tom
Datum  : 2019


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Kapel Sint-Adriaan [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/306732 (Geraadpleegd op 01-06-2020)