erfgoedobject

Villa Zonneveld

bouwkundig element
ID: 306760   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/306760

Beschrijving

Villa Zonneveld is een burgerhuis in eclectische stijl, gebouwd in 1909 voor Arthur Jozef Koekelbergh-Buekenhout (1879-1962). Hij was onderwijzer, later hoofdonderwijzer, van de gemeenteschool van Bertem.

Arthur Jozef Koekelbergh werd geboren in Duisburg. Hij werd in 1900 in Bertem benoemd tot hulponderwijzer. In 1907 miste hij zijn benoeming tot hoofdonderwijzer om dorpspolitieke redenen. Daarop besloot hij om zelf in de politiek te gaan. Arthur Jozef Koekelbergh, bijgenaamd ‘de Koeke’, werd na een bestuurswissel benoemd tot hoofdonderwijzer maar zou tot na zijn pensioen actief blijven in de dorpspolitiek.

In 1908 splitste zijn oudere broer Willem Koekelbergh-Dewals, die landbouwer was, een groot perceel in twee. Arthur Jozef kocht van hem datzelfde jaar het westelijke perceel, waarop hij zijn woning zou bouwen. In het archief van het kadaster en op de kaarten van het NGI ziet men dat de woning zich bevindt in het gehucht Zonneveld, waaraan ze haar naam ontleent.

Op een foto uit de eerste helft van de 20ste eeuw is te zien dat het oostelijke deel van de woning oorspronkelijk geen verdieping en tuitgevel had. Aanvankelijk had dit gedeelte een lessenaarsdak, waarvan de hoogste zijde tot aan de ontlastingsboog van de vensters van de verdieping kwam en de laagste zijde tot aan de onderzijde van deze vensters. De verbouwing is wellicht niet veel later gebeurd en sluit qua materiaalgebruik en vormgeving aan bij de rest van de woning. Enkel de latei van het venster van het oostelijke deel op de verdieping, heeft kleinere rozetten. Daarnaast zijn de schoorstenen in de loop der jaren verwijderd.

Beschrijving

Villa Zonneveld is een vrijstaande woning in een omhaagde tuin. In de aangelegde voortuin bevinden zich heesters en ten noordoosten van de woning staan bomen. Naast en achter de woning bevinden zich velden en weilanden.

Het grondplan van de woning met aanbouw bestaat uit twee aaneengesloten rechthoeken. De woning telt twee traveeën en twee bouwlagen, en is gevat onder een half schilddak met zwarte pannen. De woning is opgetrokken uit rode baksteen op blauwe hardstenen plinten, met decoratieve banden van witte geglazuurde baksteen. De zuidelijke straatgevel is uitgewerkt als voorgevel en beide zijgevels zijn blind. De westelijke zijgevel is bezet met leien en aan de oostelijke bevindt zich de later verhoogde, achteruit springende aanbouw van één travee en twee bouwlagen onder lessenaarsdak.

Het hoofdvolume vertoont rechts de smalle deurtravee, die is afgewerkt als lijstgevel met houten kroonlijst op modillons en tandlijst. Links hiervan bevindt zich een breder vensterrisaliet afgewerkt met een tuitgevel, bijkomend geaccentueerd met een verdiept muurveld waarin de vensters zijn gevat. De muuropeningen zijn rechthoekig, onder een ijzeren I-latei met een ontlastingsboog van witte en groene geglazuurde bakstenen en hardstenen aanzetten en sluitsteen. Blauwe hardsteen werd ook gebruikt voor de lekdrempels; de voordeur heeft een hardstenen latei op consoles. Het schrijnwerk van de vensters is vervangen. Het uitzicht van de aanbouw, na de verhoging eveneens voorzien van een tuitgevel, sluit aan bij het hoofdvolume.

  • Documentatiecentrum 'De Pastorij', Erfgoedkamer Bertem.
  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen en bijhorende mutatiestaten Bertem, afdeling I (Bertem), 1909/15 en 1910/8.
  • Kaart van België, Militair Geografisch Instituut, uitgegeven in 1949-1970, schaal 1:25.000.
  • BRUMAGNE W. 2005: Nog over de Belle Epoque (1900-1913), Huiskrant St.-Bernardus Bertem 16.6, 8.
  • Mondelinge informatie verkregen van de eigenaar (september 2018 en januari 2019).

 


Auteurs :  Van Meerbeeck, Nina
Datum  : 2019


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Villa Zonneveld [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/306760 (Geraadpleegd op 16-07-2020)