erfgoedobject

Knotessen op perceelsgrens

landschappelijk element
ID: 306770   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/306770

Beschrijving

Tussen de gehuchten Flierendries en Roost hebben een aantal wegen zich diep ingesneden in de oostelijke steilrand van de Dendervallei. Op de hoek van de holle wegen Roost en Flierendries ligt een weiland met enkele omvangrijke knotbomen op de perceelsgrens. Het betreft twee essen die nog actief worden geknot en vermoedelijk deel uitmaken van de oorspronkelijke beplanting. Het perceel is sinds de 18de eeuw onafgebroken in gebruik geweest als weiland en was mogelijk in oorsprong begrensd door een knotbomenrij.

  • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.

Bron     : -
Auteurs : Verdurmen, Inge
Datum  : 2018


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Knotessen op perceelsgrens [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/306770 (Geraadpleegd op 19-06-2019)