Knotessen op perceelsgrens

inventaris landschappelijk erfgoed \ houtige beplanting met erfgoedwaarde

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Ninove
Deelgemeente Denderwindeke
Straat Roost
Locatie Roost (Ninove)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Vaststelling ankerplaats Dendervallei tussen Idegem en Ninove en het Geitebos (geografische inventarisatie uit ankerplaatsen: 2018 - 2019).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Tussen de gehuchten Flierendries en Roost hebben een aantal wegen zich diep ingesneden in de oostelijke steilrand van de Dendervallei. Op de hoek van de holle wegen Roost en Flierendries ligt een weiland met enkele omvangrijke knotbomen op de perceelsgrens. Het betreft twee essen die nog actief worden geknot en vermoedelijk deel uitmaken van de oorspronkelijke beplanting. Het perceel is sinds de 18de eeuw onafgebroken in gebruik geweest als weiland en was mogelijk in oorsprong begrensd door een knotbomenrij.

  • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.

Bron: -

Auteurs: Verdurmen, Inge

Datum tekst: 2018

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Denderwindeke

Denderwindeke (Ninove)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.