erfgoedobject

Modernistisch hoekhuis

bouwkundig element
ID
306791
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/306791

Beschrijving

Het hoekhuis met een winkelpui, aanvankelijk een patisseriezaak, werd gerealiseerd naar een ontwerp van de architect Louis Smets, en in opdracht van de heer J. Van Passel, tussen 1943-1946. De wederopbouwplannen dateren van 1942 en werden goedgekeurd door de “aesthetische controle van de Provinciale Commissie voor ’s Lands Wederopbouw”. De woning werd opgetrokken in een uitgesproken modernistische vormentaal. De woning werd volgens onderzoek van E. Willekens oorspronkelijk gebouwd in de periode 1900-1933 en later heropgebouwd ten gevolge van oorlogsschade in de Tweede Wereldoorlog.

Het modernistische hoekhuis bevindt zich ter hoogte van de kruising van de Casinolaan met het Watermolenpad. Het hoekhuis richt zich naar het overliggende pand, Casinolaan nummer 10-12 en gaat hier, vanwege eenzelfde typologie (hoekhuis), vanwege een sterk gelijkende modernistische architectuur alsook vanwege een gelijkaardig gabarit een sterke relatie mee aan. Beide woningen vormen een kenmerkend begin van het Watermolenpad en zijn ook beeldbepalend voor dit deel van de Casinolaan. Het gebouw vormde oorspronkelijk één geheel en werd later opgesplitst in twee woonentiteiten.

Typerend voor de zakelijke architectuur is het gebruik van platte, gele baksteen, de sterke nadruk op de horizontale geleding door middel van de platte daken, de plinten, het metselwerk en de horizontale (water)lijsten en decoraties in hardsteen, alsook door de plastische vormgeving van de verschillende traveeën.

Het hoekpand bestaat uit één bouwlaag en twee zichtbare gevels van ongelijke breedte, verbonden door een afgesnuite hoektravee met winkelpui onder plat dak. De zuidgevel langs het Watermolenpad is opgebouwd uit drie traveeën, de westgevel langs de Casinolaan uit vijf. De gevels zijn opgetrokken in gele baksteen op een natuurstenen plint met keldergaten. De verschillende traveeën zijn plastisch opgebouwd uit verspringende muurvlakken, met afgeronde hoeken in de zuidgevel. Deze uitsprongen worden beklemtoond door middel van natuurstenen waterlijsten. Het gebouw wordt bekroond met een kroonlijst met dubbele waterlijst met druipstenen in natuursteen. De hoektravee is doorbroken door een vooruitspringende, afgeronde winkelpui bedekt met een luifel in pvc. Een hardstenen sokkel met gebogen dagkanten aan weerszijden van de centrale, dieperliggende deur kenmerkt deze hoektravee. De naamplaat van de architect Louis Smets uit Kessel-Lo is verwerkt in de plint rechts van de voordeur. Traveebrede, rechthoekige vensterpartijen en een garagepoort in de uiterst linkse travee werken de traveeën open in de westgevel. Een deurtravee met decoratief uitgewerkte dagkanten in hardsteen, een venstertravee en vervolgens een smalle deurtravee die uitgeeft op een achterliggende koer, werken de zuidgevel open. Het schrijnwerk werd recent vernieuwd; pvc vervangt het aanvankelijk, witgeschilderde houten schrijnwerk, ter hoogte van de etalage aanvankelijk met gebogen vensters aan weerszijden van de toegang.

  • Gemeentearchief Herent, Bouwdossiers, dossier 1/1943.
  • WILLEKENS E. 2016: The immovable heritage master plan as a new tool for integrated heritage conservation in Flanders. Case study: Wijgmaal, onuitgegeven verhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit ingenieurswetenschappen.

Auteurs :  Elsen, Liedewij, Willekens, Edith
Datum  : 2019


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Modernistisch hoekhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/306791 (Geraadpleegd op 11-05-2021)