erfgoedobject

Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Halle

bouwkundig element
ID: 306836   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/306836

Beschrijving

De bakstenen pijlerkapel, toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van Halle, is gebouwd in 1901.

De veldkapel is gebouwd in opdracht van landbouwer Jozef De Haes-Verhaegen (°1843) uit Baal. Hij was ook eigenaar van het bouwland, waarop de kapel staat en de toenmalige woning. Dit alles staat genoteerd in het kadaster van 1901, hoewel de kapel niet meer ingetekend staat op het hedendaags kadaster.

De veldkapel is gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van Halle. Mogelijk werd de kapel gebouwd uit dankbaarheid omdat één van de zonen vrijgesteld was van de legerdienst door loting, wat toen gangbaar was. Men ging namelijk op bedevaart naar Onze-Lieve-Vrouw van Halle in de hoop op een lotje met een goed nummer.

De oudste topografische kaart waarop de kapel wordt afgebeeld, is deze van het NGI uit 1929.

Beschrijving

Deze pijlerkapel bevindt zich tussen velden, vlakbij de perceelgrens en de straat.

De veldkapel is opgetrokken uit rode baksteen, op een vierkante plattegrond. De twee tuitgevels met schouderstukken en muurvlechtingen vormen de aandaken waartussen een zadeldak met Vlaamse pannen zit. De rondboog nis in de westelijke gevel wordt afgesloten door een smeedijzeren traliewerk, waarvan het bovenste deel zo geschilderd is dat het brandende kaarsen lijken. De bakstenen rond de nis zijn in dubbele rollaag gemetst. De zijgevels en achtergevels zijn blind.

Ondanks de oorspronkelijke wijding aan Onze-Lieve-Vrouw van Halle bevinden er zich op het moment van de inventarisatie in de kapel een Christusbeeld, drie Mariabeelden en een kaars ter ere van de Tremelonaar Pater Damiaan.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen en bijhorende mutatiestaten Tremelo, afdeling II (Baal), 1901/7.
  • Privéarchief Jan Van Dijck.
  • Kaart van België, Militair Cartografisch Instituut, uitgegeven in 1928-1950, schaal 1:20.000.

 


Auteurs :  Van Meerbeeck, Nina
Datum  : 2019


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Halle [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/306836 (Geraadpleegd op 15-12-2019)