Teirlinckstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Brakel
Deelgemeente Zegelsem
Straat Teirlinckstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Brakel (geografische inventarisatie: 01-04-1999 - 31-08-1999).
  • Omzetten van geografische fiches (01-10-2018 - 31-12-2018).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Straatbenaming verwijzend naar de in Zegelsem geboren letter- en volkskundige I. Teirlinck en naar diens zoon auteur H. Teirlinck.

Vroeger Kerkstraat geheten, leidt in het verlengde van Leierwaarde vanaf de Oudenaardsestraat omhoog voorbij het kerkkoor en verder noordwaarts. In 1998-1999 breder geherkasseid; deze werken evenals de verdwijning van aan de straat palende oude bebouwing, zoals tegenover Holweg, hebben het uitzicht sterk veranderd. Het beeld wordt thans nog sterker gedomineerd door de hoog gelegen Sint-Ursmaruskerk.

Ten zuiden naast de dorpskerk gelegen voormalig gemeentehuis, thans buurthuis. Bouwjaar 1955 in gevelsteentje boven plint rechts van de verdiepte voordeur. Volgens gedenksteen in de gang naar ontwerp van architect J. Dhaeyer (Schorisse) en ingehuldigd op 19.05.1957. Alleenstaande achterin gelegen bakstenen laagbouw onder pannen schilddak, met het voorkomen van een bescheiden villa en gering officieel karakter.

  • DEVOS P., De gemeentehuizen van Oost-Vlaanderen, Inventaris van het kunstpatrimonium van Oost-Vlaanderen, Gent, 1982, p. 199-201.

Bron: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Brakel, Horebeke, Kruishoutem, Lierde, Zingem en Zwalm, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N4, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Duchêne, Helena & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Zegelsem

Zegelsem (Brakel)

omvat Burgerhuis

Teirlinckstraat 14, Brakel (Oost-Vlaanderen)

omvat Gemeentehuis van Zegelsem

Teirlinckstraat 21, Brakel (Oost-Vlaanderen)

omvat Hoeve met wagenmakerij

Teirlinckstraat 12, Brakel (Oost-Vlaanderen)

omvat Kasseiweg Teirlinckstraat

Teirlinckstraat (Brakel)

omvat Klooster en schoolgebouw

Teirlinckstraat 22, Brakel (Oost-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.