erfgoedobject

Tuinwijk

bouwkundig geheel
ID
30685
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/30685

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Tuinwijk
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Kleine tuinwijk in de vorm van konijnenpijp met centraal perk, gebruikt als moes- en grastuintjes, en voorzien van twee waterpompen. Aanlegplan en woningtypes naar ontwerp van architect Jean-Jules Eggericx (Brussel) in 1921. Tuinwijkconcept eerder geïnspireerd op de "regionale" dorpsbebouwing den op de typische tuinwijkaanleg naar Engels model. Losse blokken van aaneengekoppelde woningen omringd met tuintjes. Geen gemeenschapsvoorzieningen, ondanks ligging op relatief grote afstand van de dorpskom. Vrij uniforme architectuur, echter ook veel meer overhellend naar de lokale bouwtraditie den naar de radicalere modernistische esthetiek.

Breedhuizen met twee hoofdtypen voornamelijk bepaald door bedaking. Lage tweegezinswoningen onder zadeldak (type I) hetzij onder schilddak (type II). Spiegelbeeldschema met dubbelhuizen van vier traveeën. Aanleunend nutsgebouwtje onder lessenaarsdak. Nutsgebouwtje onder afgewolfd schilddak achter in tuintje. Eenvoudige bouwtrant waarvan het "gestandaardiseerde" karakter, ondanks verschillende beeldtransformaties voornamelijk met betrekking tot de muuropeningen, nog herkenbaar blijft. Opvallend is het aangehouden spiegelbeeldschema zowel in de opbouw als in de schikking van de gevels. Nummer 18 en nummer 19 (type b, bleven grosso modo oorspronkelijk bewaard. Streekeigen bouwmaterialen: rode bakstenen, gepikte plint, mechanische pannen voor zadeldaken, bakstenen onderdorpels, beluikte kozijnvensters en streekeigen bouwelementen: zijpuntgevels afgewerkt met muurvlechtingen.

  • Algemeen Rijksarchief, Dienst der Verwoeste Gewesten, 5903.
  • SMETS M., De ontwikkeling van de tuinwijkgedachte in België. Een overzicht van de Belgische volkswoningbouw in de periode van 1830 tot 1930, Brussel-Luik, 1977.
  • SMETS M. (onder leiding van), Resurgam. De Belgische wederopbouw na 1914, Tentoonstellingscatalogus, Brussel, 1985.

Bron     : Delepiere A.-M., Huys M. & Lion M. 1987: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Ieper, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Huys, Martine, Lion, Mimi
Datum  : 1987


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Tuinwijk [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/30685 (Geraadpleegd op 21-06-2021)