erfgoedobject

Burgerhuis en bankgebouw in neotraditionele stijl

bouwkundig element
ID: 306861   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/306861

Beschrijving

Complex van burgerhuis en achterliggend bankgebouw in neotraditionele stijl, gebouwd in 1914-1915 naar het ontwerp van de Leuvense architect Alfons Vanden Eynde. De statige voordeur geeft toegang tot een gemeenschappelijke gang voor het woonhuis en de L-vormige achterbouw, een bankgebouw van de Volksbank, geopend in augustus 1916.

Historiek

Volgens het jaartal boven de ingangspoort dateert het pand van 1914-15. Een gedenkplaat in de gang tussen het hoofdgebouw en de achterbouw  beschrijft het volgende: ‘De Volksbank van Leuven werd gesticht in den schoot der gilde van ambachten en neringen van Leuven den 17 juli 1889 door de heer Joris Helleputte. Op 1 januari 1909 opende de volksbank hare afdeeling van Diest. Dees gebouw werd opgericht in de jaren 1915-1916 volgens de plannen van bouwm. Alfons Vanden Eynde en geopend in de oogstmaand 1916. Toen was de heer Fr. Draye bestuurder der afdeeling.’

De opening van het gebouw vond dus plaats in augustus 1916. Vanden Eynde was een Leuvense architect die vaker samenwerkte met Helleputte voor onder andere de bouw van de Volksbank van Leuven (Muntstraat) en woningen in het stadscentrum van Leuven. De mutatieschetsen voor de bouwperiode ontbreken in het kadasterarchief Vlaams-Brabant. Vanaf 1935 werd de Volksbank Leuven die er gevestigd was, omgevormd tot de kredietbank België. Na de stopzetting van de Kredietbank in de Overstraat, werd de lokettenzaal gebruikt als turnzaal door de Rijksmiddenschool en het lager onderwijs vanaf circa 1972.

Beschrijving

Het complex bestaat uit een burgerhuis aan de straat, met daarachter een voormalig bankgebouw, bestaande uit een drietal achter elkaar gebouwde volumes. Het geheel is gebouwd in een neotraditionele stijl, gekenmerkt door een bak- en zandsteenbouw, sierankers, trapgevels en pittoreske uitbouwen.

Het burgerhuis is een onderkelderd breedhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder een leien zadeldak tussen zijtrapgevels en met twee houten dakvensters met metalen topstuk. De voorgevel heeft een parement van rode baksteen, gecombineerd met natuursteen voor de plint, de poortomlijsting, de vensterkozijnen en hun omlijsting en voor muurbanden.

De lijstgevel wordt rechts gemarkeerd door een poorttravee bekroond met een getrapt dakvensters en wordt overigens afgelijnd door geprofileerde kroonlijst op klossen waaronder een fries met steigergaten. Uitgewerkte muurankers ter hoogte van de balkenlagen. De rechthoekige vensters zijn uitgewerkt kruiskozijnen met glas-in-loodbeglazing. De steekboogpoort met lateiconsoles heeft een rondbogig bovenlicht gevuld met glas-in-loodpanelen.

Op de onderaan gebogen uitgewerkte latei is  tussen de gesculpteerde decoratie de ‘1914-15’ te lezen, als verwijzing naar de bouwperiode.

Tegen de achtergevel is er rechts een haakse aanbouw met trapgevel en in de oksel van beide een zeszijdig hoektorentje. Recentelijk werd een veranda toegevoegd aan de vierde en vijfde travee die uitgeeft op de besloten tuin. Tussen het hoofdgebouw en het achtergebouw loopt een overdekte pandgang die oorspronkelijk open was langs de zijde van de tuin en toegankelijk is via de vleugelpoort. Het achterliggende bankgebouw bestaat uit vier traveeën en twee bouwlagen en is in dezelfde neotraditionele stijl als het hoofdgebouw opgetrokken. De vier betraliede vensters van de achterbouw bevinden zich op de eerste verdieping. De achterbouw is voorzien van een plat dak.

In zowel het hoofdgebouw als het bankgebouw zijn ondanks de grondige renovatie en functiewijzigingen veel originele elementen bewaard gebleven. Zo werden onder meer historische elementen zoals de bankloketten hergebruikt, het schrijnwerk opnieuw voorzien van glas-in-loodramen en een gedeelte van de originele vloer werd behouden.

  • Archief Heemkundige Kringen Diest - Mondis Arnoldus IV, Volksbank van Leuven – Samenwerkende Spaar- en Kredietmaatschappij – Afdeling Diest, Overstraat Diest.
  • Gemeentelijk Archief Diest, Bouwdossiers Ruimtelijke Ordening, bouwdossier 205554, vergund 30/01/1996;  bouwdossier 214285, vergund 11/06/1996.
  • Gemeentelijk Archief Diest, Bouwdossiers Ruimtelijke Ordening, 209159, aktename.
  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen Diest, Afdeling 1 (Diest), 1844/7, 1879/8, 1996/33, 2009/91, 2010/18.
  • Atlas Cadastral de Belgique, opgesteld door Philippe-Christian Popp naar aanleiding van het tekenen van kadasterplannen van alle Belgische gemeenten die hij wenste te vulgariseren en voor iedereen voor een bescheiden prijs beschikbaar te maken, opgesteld tussen 1842 en 1879, schaal : 1 : 10 000.

Auteurs :  Dirix, Evelien, Goovaerts, Sebastiaan
Datum  : 2019


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Burgerhuis en bankgebouw in neotraditionele stijl [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/306861 (Geraadpleegd op 08-08-2020)