erfgoedobject

Gemeentehuis en gemeenteschool Hekelgem

bouwkundig element
ID: 306897   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/306897

Beschrijving

Het gemeentehuis met bijhorende gemeenteschool van Hekelgem wordt in 1871 gebouwd. De gebouwen hebben een zeer eenvoudige architectuur.

Voor 1871 staat het perceel nog ingetekend als hopland en boomgaard horende bij een huis van de brouwersfamilie De Wever. In 1871 worden een gemeentehuis en school opgetekend in het kadaster. Het gemeentehuis wordt opgetrokken aan de voorzijde van het perceel met nok evenwijdig aan de straat en daarachter het schoolgebouw met nok loodrecht op de straat. In tegenstelling tot vandaag kende het gemeentehuis nog geen bepleistering en werd de middentravee bekroond met een trapgevel.

Omstreeks 1910 krijgt het gemeentehuis een bepleisterde gevel met schijnvoegen. In 1929 worden er enkele gebouwen aan het domein toegevoegd. Rechts van het gemeentehuis en links van het schoolgebouw wordt een aanbouw geregistreerd. In 1970 worden het gemeentehuis en het schoolgebouw met elkaar verbonden.

In 1976 benoemd tot gemeentehuis van fusiegemeente Hekelgem (samen met Essene en Teralfene) en later Affligem. Met de verhuis van de gemeentelijke administratie naar de Bellekouter werd het gebouw de gemeentelijke bibliotheek. Vandaag kent het gemeentehuis verschillende functies. De verdieping werd ingericht als museum over de zandschilderkunst te Hekelgem. Daarnaast hebben de Gidsen en het Rode Kruis Affligem er hun lokaal.

Beschrijving

Het voormalige gemeentehuis van Hekelgem met achterliggende gemeenteschool ligt langs de Brusselbaan. Met de aanleg van de tramlijn in 1904 werd de Brusselbaan de belangrijkste verkeersas van Brussel naar Gent. Doorheen de 20ste eeuw ontstaat er een dichte bebouwing langsheen deze as die wordt gekenmerkt door rij- en driegevelwoningen uit het interbellum en de tweede helft van de 20ste eeuw.

Het gemeentehuis is een bakstenen dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder een pannen zadeldak. Het pand kent een zeer eenvoudige, ongedecoreerde architectuur. Gecementeerde voorgevel voorzien van schijnvoegen en witte beschildering op gecementeerde plint. Licht horizontaal geaccentueerd door middel van een puilijst en een houten kroonlijst op klossen en tandlijst. Verticaal geaccentueerd door het centrale uitspringende deurrisaliet met in de top een rechthoekige gevelsteen met opschrift 'Gemeentehuis'. Eenvoudige, brede flankerende venstertraveeën in rechthoekige verdiepte muurvelden. Getoogde deur- en vensteropeningen met vernieuwd schrijnwerk.

Het achterliggende schoolgebouw is typerend voor de schoolarchitectuur uit de tweede helft van de 19de eeuw. Een eenvoudig bakstenen bouwwerk van twee bouwlagen onder pannen schilddak op rechthoekig grondplan. Een sterk opengewerkte oostgevel met grote gekoppelde rechthoekige vensters. De oostgevel kent een meer gesloten opstand met kleinere getoogde vensteropeningen.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen en bijhorende mutatiestaten Affligem, afdeling I (Hekelgem), 1871/8, 1920/80, 1921/14, 1928/22, 1929/10, 1935/13, 1936/11, 1969/16, 1980/31.
  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Leggers Affligem afdeling I (Hekelgem), artikels 212, 317, 1461, 1261.
  • T’KINT T. 2011: Het verdwenen Affligem, de oudste foto’s van Hekelgem, Essene, Teralfene en de abdij van Affligem, Aalst, 47-51.

Bron     : -
Auteurs :  D'hoker, Thomas
Datum  : 2019


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Gemeentehuis en gemeenteschool Hekelgem [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/306897 (Geraadpleegd op 09-07-2020)